Pääkirjoitukset

Iso koulu ei aina ole huono

Janakkalassa ja Hattulassa käydään nyt koulukeskustelua, joka kuulostaa hyvin tutunomaiselta.

Kunnat ovat rahapulassaan lakkauttamassa muutamia alakouluja suunniteltua aikaisemmin. Siitä on noussut kova metakka.

Erityisesti Löyttymäen koulun lakkauttaminen vuotta suunniteltua aikaisemmin, on herättänyt Janakkalassa suorastaan kylätappelun.

Myös Hattulassa on noussut kova keskustelu siitä, onko oikein ja kohtuullista, että Rahkoilan koulu lakkautetaan jo tulevana kesänä.

Perheet ovat pahoillaan, kun lähellä sijaitseva koulu suljetaan ja lasten koulumatka pitenee. Pelätään, että matka muuttuu turvattomaksi.

Sanotaan, että kylään on muutettu uskoen, että siellä on tarjolla kyläkoulun palvelut.

Löyttymäen koulussa on noin 15 oppilasta, eikä näkyvissä ole, että oppilaiden määrä lähivuosina lähtisi merkittävään kasvuun. Kaikkiaan Janakkalassa on lähes 1 300 alakoululaista, joten koulun lakkautus koskee varsin pientä osaa heistä.

Yksittäisille perheille se on tietysti harmillista.

Rahkoilassa tilanne on hieman erilainen. Oppilaita on ollut yli 40. On myös odotettavissa, että tulevaisuudessa Rahkoilan-Pekolan alueelle kaavoitetaan lisää asuntotontteja.

Suunnitelmissa on kuitenkin uuden koulun rakentaminen muutaman vuoden sisällä Mierolanpellolle. Vaikka rahkoilalaisten koulumatkat pitenevät, mitenkään kohtuuttomiksi ne eivät muodostu.

Kuntien talous on kireällä ja pienet koulut kalliita. Esimerkiksi Hattulan tilinpäätöksestä kävi ilmi, että viime vuonna on käyttömenoja rahoitettu jo lainalla eli on otettu syömävelkaa.

Lähes kaikki kunnat ovat lakkauttaneet pienimpiä koulujaan, esimerkiksi Hämeenlinna kaikki kaksiopettajaiset.

Kun koulu lakkautetaan, vanhemmat usein valittavat, että päätöstä on valmisteltu salassa ja siitä on tiedotettu vasta, kun on ollut pakko.

Hattulassa tämä pitää paikkansa. Asiasta ei tiedotettu lainkaan ennen kuin vanhemmat huomasivat, ettei Rahkoilan kouluun oteta syksyllä ekaluokkalaisia. Vasta silloin alkoi selvitä, että tarkoitus on ajaa koko koulu alas.

Kuntalaisilla on oikeus saada tietoa vaikeistakin asioista. Huono tiedottaminen on omiaan vähentämään kuntalaisten luottamusta virkakoneistoon ja päätöksentekijöihin.

On kuitenkin selvää, että kouluverkossa pitää voida tehdä järkeviä uudistuksia. Rakenteita tulee tarkastella kokonaisuuksina.

Iso koulu ei ole huono ja pelottava, kun asiat järjestetään kunnolla.

Siitä voi esimerkkinä toimia vaikkapa Hämeenlinnan Seminaarin koulu. Lähes 700 alakoululaisen opinahjosta on ennakkopelkojen jälkeen kuultu lähinnä positiivista palautetta.

Tärkeintä on opettajien ja muun henkilökunnan ammattitaito ja välittäminen.