Pääkirjoitukset

Järjen ääni helpottaa ilmastoahdistusta

Taalas: Suomessa, kuten koko maailmassa, ilmasto-ongelman ratkaisun ydin on fossiilienergiasta luopuminen. Isot asiat tehdään valtiotasolla.
Valmistu jo, OL3! Yhdessä uusiutuvien energialähteiden kanssa ydinvoimalla on suuri, jopa ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuva: Mikael Rydenfelt
Valmistu jo, OL3! Yhdessä uusiutuvien energialähteiden kanssa ydinvoimalla on suuri, jopa ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuva: Mikael Rydenfelt

Punainen liha poistuu vaiheittain matkanjärjestäjä Tuin omien lentokoneiden ruokalistalta, uutisoitiin kesäkuussa. Mainosmainen tiedote meni mediassa hämmästyttävän laajalti läpi ottaen huomioon sen, että yhtiö tarjoaa lomalentoja, eikä turismia ylipäänsä pidetä varsinaisena ekotekona.

Vaan kun aiheena on päästöjen vähentäminen, mitättömämpikin pelastustarina käy.

Lundin yliopiston tutkimuskatsausta ruodittiin julkisuudessa elokuussa. Katsauksen mukaan arjen ilmastopäätöksenä se, että jättää yhden lapsen tekemättä, on kuulemma ylivoimaisesti merkittävin ja voimakkuudeltaan omassa luokassaan. Ei ole ihme, jos tiedostavaa ihmistä ahdistaa ja maailmantuska kasvaa.

Tosin tutkimuskatsausta arvosteltiin erityisesti siitä, että siinä uuden syntyvän ihmisen loppuelämän päästöt lasketaan ikuisesti tämän vanhemman piikkiin lastenlapsiin asti.

Olisi täysin perusteltua laskea myös toisin.

Ilmastoahdistusta helpottaa onneksi järjen ääni. Sellaista tarjoilee esimerkiksi Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas Talouselämä-lehden (30/2019) ansiokkaassa jutussa.

Suomessa, kuten koko maailmassa, ilmasto-ongelman ratkaisun ydin on fossiilienergiasta luopuminen, valtiotasolla, Taalas muistuttaa. Öljystä, kivihiilestä, maakaasusta ja turpeesta luopuminen on keskeisintä, ja tässä tarvitaan esimerkiksi tuuli- ja ydinvoimaa.

Taalas uskoo, että ilmastonmuutos ratkeaa yksityisillä investoinneilla, ei pelkästään julkisella rahalla. Yhteiskuntien pitää siksi taata olosuhteet sille, että on taloudellisesti kannattavaa investoida ilmastomyönteisiin ratkaisuihin. Helppoa tämä ei missään tapauksessa ole, eihän esimerkiksi Helsinki – rikkaan pohjoisen vihreä pääkaupunki – ole luopunut hiilivoimasta.

Ilmastoahdistusta ruokkivat paitsi yksittäisten, vähämerkityksisten keinojen ylikorostaminen myös fundamentalismi aiheen ympärillä. Pääsihteeri Taalas kertoo, että IPCC:n raportteja on luettu kuin Raamattua, ja tässä on uskonnollisen ääriliikkeen piirteitä. Pitäisi löytää kultainen keskitie, Suomessakin.