fbpx
Pääkirjoitukset

Jatko-opintopaikka kuuluu jokaiselle

Oppivelvollisuuden pidentäminen tietää lisää töitä oppilaanohjaajille ja erityisopettajille. Se on pieni hinta siitä, jos työmarkkinoille saadaan koko ikäluokan panos käyttöön.
Oppivelvollisuuden laajentaminen koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opinnot syksyllä 2021. Kuva: Marita Waenerberg
Oppivelvollisuuden laajentaminen koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opinnot syksyllä 2021. Kuva: Marita Waenerberg

Tällä viikolla kymmenissä tuhansissa kodeissa riemuittiin nuoren opiskelupaikasta. 96 prosenttia peruskoulun päättäneistä sai yhteyshaussa opiskelupaikan.

Ilman opiskelupaikkaa jäi 6 830 ammatilliseen tai lukiokoulutukseen hakenutta. Se on iso joukko, sillä vauhdilla ikääntyvä Suomi tarvitsee jokaisen nuorensa työpanoksen.

Pärjääminen työmarkkinoilla puolestaan vaatii jo tänä päivänä käytännössä vähintään toisen asteen tutkintotodistuksen.

Jos hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta etenee aikataulussaan, tilanne on jo vuoden kuluttua toinen.

Hallitus lähtee esityksessään siitä, että oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka ja jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Uusi laki koskee ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät peruskoulun keväällä 2021. Tuolloin heistä jokaisen on hakeuduttava joko ammattikouluun tai lukioon, kymppiluokalle tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Nuoren hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes koulutuspaikka on saatu.

Täysin nuoren omille hartioille velvollisuuden täyttäminen ei kuitenkaan jää. Peruskoulujen on ohjattava ja myös valvottava hakua. Jos opiskelupaikkaa ei yhteyshaussa löydy, ohjausta on jatkettava siihen saakka, kunnes nuori on aloittanut opinnot toisessa oppilaitoksessa.

Tämä tarkoittaa siis entistäkin enemmän vastuuta ja mahdollisia kesätöitä peruskoulujen opinto- ja oppilaanohjaajille.

OAJ on laskenut, että kesäkuukausina toteutettava oppilaanohjaus yhteishaun päättymisen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneille oppivelvollisille maksaisi noin 2,6 miljoonaa euroa.

Opettajien etujärjestö muistuttaa hallitukselle antamassaan lausunnossaan myös siitä, että ilman paikkaa jäänyt oppilasjoukko tulee tarvitsemaan toisen asteen opinnoissaan selvästi muita enemmän lähiopetusta sekä erilaisia yksilöllisiä tukitoimia.

Lausuntokierros päättyy maanantaina 15. kesäkuuta. Eduskunnan päätettäväksi laki on tulossa syksyllä.

Menot