Pääkirjoitukset

Kaivostoiminta pyrkii läpi harmaan kiven

Kaivostoiminta on hiljalleen viriämässä Suomessa. On aktiivista malminetsintää ja kairaustoimintaa. Katseet kohdistuvat maakunnassa Lounais-Hämeeseen.

Kanta-Hämeen potentiaalisinta malmialuetta ovat Tammelan–Someron kultavyöhykkeen esiintymät, Tammelan–Someron litiumesiintymät sekä Kedonojankulman–Liesjärven kupari-kultaesiintymät.

Geologian tutkimuskeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti arvioivat, että seudulle mahdollisesti joskus perustettavilla kaivoksilla olisi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia alueen taloudelle.

Selvitys uumoilee, että kulta-, litium- tai kuparikaivos voisi parantaa maakunnan työllisyyttä 200–400 henkilötyövuodella ja koko maassa 300–600 henkilötyövuodella.

Alueen taloudelle kaivoksen perustaminen ja toiminta merkitsisivät 125–250 miljoonan euron lisäystä kaivostuotannon loppuun mennessä.

Akkumetalli litiumin kaivos toisi suurimmat hyödyt, mutta vaatisi myös suurimmat investoinnit.

Ehkä jopa liian hyvää ollakseen totta, mutta houkutteleva visio ainakin, jos luontoarvot voidaan samassa paketissa varmistaa.

Tämä herättää Lounais-Hämeessä suuria epäilyksiä, koska lupaavia malmialueita on lähellä Torronsuon kansallispuistoa.

Kaivosalalla toiminnan aikajänne on varsin erikoinen: yhden vuoden kiire voi vaihtua vuosikymmenten odotukseen. Parhaat mahdollisuudet on kultakaivoksen avaamiseksi 10−20 vuoden jänteellä. Harva lupaava kultakaivos osoittautuu todelliseksi kultakaivokseksi.

Malmien ja mineraalien löydöksistä on perin louhikkoinen taival kaivoksen perustamiseen ja kannattavaan toimintaan. Ratkaisussa painavat paljon paitsi saatavat malmimäärät myös suhdanteet.

Kaivoshanke vaatii paitsi suuria ulkomaisia pääomia myös tarkkaa paikallista harkintaa. Kaivoksen hyötyjen on painettava selvästi mahdollisia haittoja enemmän. Korvaamattomille luontoarvoille ei voi asettaa hintalappua.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto ja Tekesin Green Mining -ohjelma (2011–2016) luovat uskoa sosiaalisten ja ympäristövaikutusten kartoittamisellaan siihen, että eri näkökulmat ja arvot voivat olla sovitettavissa yhteen.

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic