Pääkirjoitukset

Kansainvälistyminen avaa väylää kasvuun

Hämeen Yrittäjät kannustaa maakunnallisella vientipalkinnolla voimakkaasti kansainvälistymään pyrkiviä hämäläisyrityksiä. Jos ja kun kotimarkkinat ovat pienet, kasvua on haettava kansainvälistymisestä ja uusiutumisesta.

Kanta-Hämeen pienistä ja keskisuurista yrityksistä liki joka viidennellä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa. Pk-yritysbarometrin mukaan ulkomailla toimivista maakunnan pk-yrityksistä on suoraa vientiä kahdella kolmesta. Maakunnan pk-yrityksissä viennin osuudet kokonaisliikevaihdosta ovat jääneet selvästi pienemmiksi koko maahan verrattuna.

Hämeen Yrittäjät palkitsi vientipalkinnolla forssalaisen cleantech-yrityksen Watrec oy:n, joka rakentaa parhaillaan biokaasulaitosta Riihimäelle ja hioo kauppoja mm. Aasiaan, Kreikkaan ja Meksikoon. Yritys hakee kasvua etenkin ulkomailta suunnittelemalla biokaasulaitoksia, joissa valmistetaan kaasua jätemateriaaleista ja jätevedestä. Viime vuodet nopeasti kasvanut yritys pyrkii vuonna 2020 saamaan liikevaihdostaan jo puolet kansainvälisiltä markkinoilta. Ala elää ympäristötietoisuuden nousussa kovassa nosteessa, mutta kilpailukin kiristyy.

Kansainvälistyminen vaatii Watrecin oppien mukaan aikaa ja resursseja. Pikavoittoja ei ole tarjolla. Hyvä konsepti tai tuote ei myy itse itseään, vaan yrityksen on tehtävä jatkuvaa työtä kohdemaassa.

Vientirahoituksella ja vienninedistämismatkoilla on merkitystä kasvua ja kansainvälistymistä hakeville yrityksille. Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen on tavallisesti yhteistyön tulosta. Team Finland ja Tekes ovat avainroolissa, vaikka valtion säästökirves on veistänyt pk-yritysten vientirengashankkeiden rahoitusta.

Kansainvälistyminen avaa väylää kasvuun. Myönteistä maakunnan yritysilmapiirissä on ollut kasvuhakuisuuden nousu. Innovatiiviset, kasvavat yritykset edistävät kansantaloutta ja työllisyyttä. Kasvu parantaa myös yritysten kannattavuutta ja kilpailuasemaa.

Kasvuhalukkuus heijastaa yritysten viriävää luottamusta tulevaan. Suunta on oikea, vaikka konkretiaa uupuu. Yritysten toimintaedellytysten muuttuessa myös pk-yritysten on kehityttävä menestyäkseen ja pärjätäkseen kilpailussa.

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic