Pääkirjoitukset

Kanta-Hämeen pitää löytää yhteistyö

Kanta-Hämeessä on korostettu yhtenäisyyden merkitystä rakennettaessa uutta maakuntaa ja erityisesti sen päätyöksi tulevia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Kunnat ja kuntayhtymät antoivatkin hyvin samansuuntaisia lausuntoja tekeillä olevista sote- ja maakuntalaeista.

Uudistus on valtaisa. Ymmärrettävästi se herättää pelkoja. On uutta, että kunnat eivät enää vastaakaan sosiaali- ja terveysasioista.

Ne siirtyvät perusteilla olevien uusien maakuntien hallintaan. Lisäksi asiakkaalle tulee mahdollisuus valita yksityisen ja julkisen väliltä ainakin peruspalveluissa.

Lisää sekavuutta asiaan tuovat terveydenhuoltolaki ja sen päivystysasetus. Ne ovat keskittämässä leikkauksia ja myös erikoissairaanhoidon päivystystä keskussairaalatasolle.

Kanta-Hämeessä uudistusta valmistelevan Oman Hämeen työ- ja ohjausryhmissä on edustus kaikista maakunnan kunnista.

Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman tasapuolisesti asukkaita palvelevat palvelut ympäri maakuntaa.

Täsmällisiä yksityiskohtia ja palveluverkkoja on ollut mahdotonta julkaista, koska uudistusta säätelevät lait ovat vielä valmistelussa.

Uudistuksen perusidea on se, että sote-palvelut irrotetaan kuntapohjasta maakunnille.

Tällä tavoitellaan kuormittuvien palveluiden organisointiin ja rahoitukseen leveämpiä hartioita.

Forssan seudulla ei kuitenkaan ole jääty odottamaan, mitä tuleman pitää.

Siellä on nyt tekeillä hyvin monimutkainen ja riskialtis yhtiömalli, jossa kunnat ja yksityinen sote-alan yritys olisivat osaomistajina.

Tavoitteena on nykyisen palveluverkon ja kunnallisen päätösvallan säilyttäminen.

Tekeillä on pitkä sopimus, jolla palvelurakenteet betonoitaisiin 10–20 vuodeksi.

Tässä mallissa suuri osa henkilöstöstä siirtyy yksityisen palveluksen. Neuvotteluissa havitellaan myös sitä, että kunnilla olisi päätösvalta yhteisyrityksessä.

On ymmärrettävää, että seudulla halutaan säilyttää työpaikat. Se todennäköisesti onnistuisi myös tekemällä yhteistyötä muun maakunnan kanssa.

Toivottavasti yhteinen sävel vielä löytyy. Kanta-Hämeessä ei ole varaa sooloiluun. Kyse on myös yhteisen keskussairaalan tulevaisuudesta.

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic