Pääkirjoitukset

Karheita terveisiä maatalouden puolesta

Maatalouden kannattavuutta ei paranneta parilla yksittäisellä toimella, vaan kokonaisvaltaisella uudistuksella, joka murtaa pinttyneitä rakenteita.
Vuorineuvos Reijo Karhinen on viime kesästä alkaen kuullut selvityksensä tiimoilta viljelijöitä ja ruokaketjun muita osapuolia eri puolilla maata. Kuva: Joel Maisalmi

OP-ryhmän entinen pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen patistaa maatalouden kannattavuusselvityksessä ajattelemaan uudella tavalla.

Selvityksen tavoitteena oli lisätä maatalouden yrittäjätuloa yhteensä 500 miljoonalla eurolla. Se onnistuu ilman maataloustuen kasvattamista vain laaja-alaisilla muutoksilla ja uudistuksilla niin alkutuotannossa kuin koko ruokaketjussakin.

Karhinen esittää raportissaan mm. selvitettäväksi, pitäisikö kaupan suurtoimijat velvoittaa myymään tukuistaan pienille toimijoille tuotteitaan samaan hintaan kuin ryhmässä käydään kauppaa sisäisesti. Keskittynyt päivittäistavarakauppa kahlitsee jo markkinoita.

Tuottajat saisivat Karhisen mielestä murehtimisen sijaan tiukentaa otettaan omistamastaan teollisuudesta. Suomessa osuustoimintapohjaisten yritysten rooli on taloudessa poikkeuksellisen vahva.

Tuottajilla on myös parannettavaa yhteisostojen hyödyntämisessä. Peltomaan hurjat vuokrat Karhinen taltuttaisi vuokrasääntelyllä.

Luonnonvarakeskuksen yhteyteen on hyvä perustaa raportin ehdottama maatilayrittäjyyden osaamis- ja palvelukeskus jakamaan tietoa.

Ruokaketju kaipaa yhteisen tahtotilan löytämiseksi uutta keskustelufoorumia.

Karhista on kiittäminen siitä, ettei hän pitäytynyt kapea-alaisesti tehtävänantoonsa, vaan uskaltaa sohaista myös tukipolitiikkaa. Perinteinen tukilähtöinen ajattelu ei kanna kauas.

Karhinen korostaa markkinaehtoisia ratkaisuja ja kannustaa Suomea nousemaan ruokaviennin alisuoriutujasta globaaliksi turvallisen ruoan viejäksi.

Raportti edellyttää tuen ehtona riittäviä myyntituloja viljelystä.

Tukipolitiikassa Karhinen nostaisi keskiöön maatilat, jotka kantavat yrittäjäriskiä ja kehittävät toimintaansa. Maatalouden lopettavat tuottajat voisivat astua sivuun kertakorvauksella.

Karhisen ehdotukset ravistelevat tuottajien, teollisuuden ja kaupan sekä yhteiskunnan pinttyneitä rakenteita.

Keskustelu ja kritiikki ovat hyvästä. Siitä on hyvä jatkaa konkreettisiin toimiin.