Pääkirjoitukset

Kartellien kähmintä kuumottaa kuluttajia

Yritykset eivät saa sopia hinnoista tai muista kilpailun rajoituksista, mutta paljastuneet puu-, asfaltti-, eristelevy- ja bussikartellit ja nyt myös autokoulukartelli todistavat toista.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo perää perustellusti kovempia kartellirangaistuksia. Kuva: MEERI UTTI
Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo perää perustellusti kovempia kartellirangaistuksia. Kuva: MEERI UTTI

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää Uudenmaan autokouluyhdistykselle ja kahdeksalle autokoululle hintakartellista ja hintasuosituksesta noin 300 000 euron seuraamusmaksuja.

Kartelliepäilyjä riittää, mikä on johtanut valvonnan ryhdistäytymiseen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljon vartijana.

Valitettavasti viraston resurssit ovat tiukassa, sillä kartellien selvittäminen on aikaa vievää.

Vain tehokas seuranta takaa sen, etteivät epäilyt enää jää pelkän leuanlouskutuksen asteelle.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päässyt kartelleihin myös käsiksi. Samalla on perustellusti noussut vaatimuksia sanktioiden kiristämisestä.

Kartellisakot ovat suurentuneet, mutta niitä ei vieläkään pidetä riittävänä pelotteena, kun kartelli tuottaa ringilleen riihikuivaa eikä käpälälautaan jäämiseen uskota.

Kartellia on yleensä sitä helpompi ylläpitää, mitä vähemmän kyseisillä markkinoilla on kilpailijoita ja mitä vaikeampaa alalle tulo on.

Sisäpiirin ilmiantoja ei Suomessa juuri tapahdu. Asiakaskunnan vihjeet ja tietotekniset keinot ovat avainroolissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto saa tänä vuonna päätökseen useita kartellitutkimuksia.

KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo on todennut, että kartellista paljastuneiden yritysten rangaistuksia pitää koventaa.

Oikeutta käydään markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Kartellijutut ovat lähes aina suuria ja pitkällisiä kokonaisuuksia, joten niiden tutkinta ja oikeusprosessit ovat yhtä työteliäitä.

Yritysten rangaistuksia kilpailun rajoittamisesta ja keskinäisestä hintojen sopimisesta on syytä korottaa ainakin seuraamusmaksujen osalta.

Kartellit ovat kuluttajille, kunnille ja kansantaloudelle tappioksi, koska ne nostavat hintatasoa.

Rangaistusten pitää olla kovia, jotta niillä on ennaltaehkäisevää vaikutusta. Kysymyshän on bisnesmaailmasta, joka ymmärtää kyllä euroja, vaikka omatunto ei muuten soimaisi.

Seuraava askel olkoon kartellien palauttaminen takaisin rikoslakiin, vastaavathan ne talousrikoksia.

Päivän lehti

19.2.2020