Pääkirjoitukset

Kasvatusvastuu on jaettava uudelleen

Poikien jääminen opinnoissa tyttöjen jälkeen alkaa jo alaluokilla. Suomalaiset miehet voivat katsoa vain itseensä luovutettuaan kasvatusvastuun naisille.
Oppitunti menossa viime helmikuussa janakkalalaisessa Tervakosken koulussa, jossa koulutyö alkaa monien muiden kantahämäläisten koulujen tapaan tänään torstaina. Kuva: Pekka Rautiainen
Oppitunti menossa viime helmikuussa janakkalalaisessa Tervakosken koulussa, jossa koulutyö alkaa monien muiden kantahämäläisten koulujen tapaan tänään torstaina. Kuva: Pekka Rautiainen

Näinä päivinä eletään jännittäviä hetkiä lapsiperheissä: koulut alkavat.

Erityisesti perhosia on mahanpohjassa ekaluokkalaisilla ja heidän vanhemmillaan, jotka elävät ainutlaatuista aikaa elämässään.

Tänä syksynä on kannettu huolta erityisen tuen tarpeessa olevien lasten asemasta ja poikien tyttöjä huonommista oppimistuloksista.

Erittäin moni suomalainen lapsi tarvitsee koulussa erityiseksi kutsuttua tai tehostettua tukea. Siinä ei pitäisi olla enää edes mitään erityistä.

Paluuta entiseen eristyslinjaan ei ole. Tukea on pystyttävä antamaan joustavasti ja kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Silloin puhutaan vääjäämättä resursseista ja myös opetushenkilöstön ammattitaidosta sekä myös yhteistyöstä vanhempien kanssa.

Tuen tarpeessa ovat usein pojat. Suomi tarvitsee heitä siinä missä tyttöjäänkin.

Poikien jääminen opinnoissa tyttöjen jälkeen alkaa jo alaluokilla ja näkyy myös myöhemmillä koulutustasoilla.

Poikien lukutaito on tutkitusti tyttöjen vastaavaa heikompaa, mikä on vaikuttanut kaikkeen oppimiseen. Laajaan ja monisyiseen ongelmaan etsitään ratkaisuja opetushallituksen laajan asiantuntijatyöryhmän raportissa.

Poikia – ja kaikkia lapsia ja nuoria – pitää kannustaa lukemaan, perinteisten kirjojen lisäksi käytössä on koko digitaalisena avautuva maailma. Sitäkin on opeteltava lukemaan, eikä oppiminen todellakaan ole mikään itsestäänselvyys.

Toimenpideohjelma tekee vain varovaisesti pesäeroa sukupuolisidonnaisuuteen, joka istuu syvällä suomalaisessa koululaitoksessa.

Asiantuntijoiden mukaan ”oppimista tukevat toimenpiteet tulee suunnata laajemmin kaikille oppijoille sukupuolesta riippumatta”. Alku se on sekin.

Tuoreen toimenpideohjelman mukaan opettajakuntaan tarvittaisiin nykyistä enemmän miehiä niin esiopetukseen kuin alaluokillekin: miesten aktiivinen rooli kasvattajina ja esikuvina tukisi poikien oppimista.

Suomalaiset miehet voivat katsoa vain itseensä luovutettuaan kasvatusvastuun naisille – niin kodeissa kuin kouluissakin. Se voidaan kuitenkin jakaa myös uudelleen.

Mainos