Pääkirjoitukset

Katsastajien kilpa kovenemassa

Viitisen vuotta vireillä ollut katsastuslain uudistus on menossa vielä tämän vuoden puolella eduskunnan käsiteltäväksi. Uudistus vaikuttaisi perin pohjin nykyiseen autojen katsastuskäytäntöön, sillä sen voimaantulon jälkeen auton voisivat katsastaa myös merkkiliikkeet ja korjaamot.

On luonnollista, että nykyiset yrittäjät vastustavat muutosta. Ne pelkäävät menettävänsä asiakkaitaan korjaamoille, joiden palveluvarustukseen tulisi näin merkittävä lisä.

Autojen lakisääteinen katsastus oli vuosikymmenet valtion yksinoikeus ja kaiken lisäksi hyvin virallinen tapahtuma, jossa hyvä ja joustava asiakaspalvelu oli täysin tuntematonta. Palaute tuli ainoastaan hyväksyvänä tai hylkäävänä leimana rekisteriotteeseen.

Suomessa on autoistumisen alkutaipaleelta asti huolehdittu ajoneuvojen kunnosta. Vuonna 1917 katsastus säädettiin kuntien velvollisuudeksi. Viittä vuotta myöhemmin se sälytettiin lääninhallituksille.

Vuonna 1994 autoja saivat rajoitetusti katsastaa myös yksityisen yrittäjät ja valtio myi perustamansa osakeyhtiön asemaverkostoineen suomalaiselle pääomasijoittajalle vuonna 2003.

Nykyisin autoja tarkastetaan 350 katsastusasemalla ja uudistus toisi palvelupisteitä lähes saman verran lisää. Kilpailun uskottiin laskevan katsastuksen hintoja, mutta niiden nousu on jatkunut näihin päiviin asti. Katsastajat perustelevat taksojaan kalliilla investoinneilla, mikä pitääkin paikkansa. Enää autoja ei katsasteta kadulla, vaan uusissa halleissa nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen.

Yksityisten katsastuspaikkojen liitto arvostelee ankarasti uhkaavaa kilpailua ja esittää hyviä kysymyksiä vastarintansa perustaksi. Miten taataan katsastuksen riippumattomuus, kun auton myynti, huolto, katsastus ja korjaukset keskittyvät yhteen ja samaan yritykseen?

Tällaisessa palvelukokonaisuudessa piilee mahdollisuus vilpilliseen toimintaan, asiakkaan rahastamiseen. Läheskään kaikki autonomistajat eivät tiedä autostaan ja sen tekniikasta tai mahdollisista vioista yhtään mitään. Tällaisen asiakkaan autoon voi tehdä täysin turhia remontteja ja laskuttaa niistä väittämällä, ettei auto muuten menisi katsastuksesta läpi.

Kysymys on ensisijaisesti merkkiliikkeiden ja korjaamojen moraalista ja on selvää, että katsastustoimintaa tarkastetaan ja siitä tulleet valitukset käydään huolellisesti läpi.

Asiakkaan näkökulmasta palvelu parantuu, jos hän valitsee katsastajakseen korjaamon. Palvelussa toteutuu yhden luukun periaate, kun katsastusaseman ja korjaamon välinen edestakainen ajelu hylkäävän katsastuksen jälkeen jää pois. Pikkuviatkin voi korjauttaa saman tien.

Jos katsastajien määrä Suomessa lähes kaksinkertaistuu, se tietää väistämättä myös hintakilpailua. Jos se kiristyy kovaksi, velkarahalla rakennetut vanhat yritykset saattavat ajautua vakaviin talousvaikeuksiin.

Kova kilpailu ja riskit toki kuuluvat olennaisena osana yrittäjyyteen. Sen tietävät myös niiden merkkiliikkeiden ja korjaamoiden omistajat, joille avautuu tilaisuus ryhtyä katsastajiksi.

Päivän lehti

31.5.2020