Pääkirjoitukset

Katupöly on kiusallista ja kallista

Varhaisesta keväästä saatiin selvät merkit jo viime viikolla. Samalla nousivat esiin myös ulkoilman laatuongelmat, sillä jokavuotista riesaa katupölyä on ollut ilmassa enemmän kuin laatunormit sallivat.

Katupölyn haitoista on raportoitu tänä keväänä eri puolilta maata. Ilman laatu notkahti selvästi Hämeenlinnassakin, ja sen aisti jokainen kaduilla kulkenut. Kaupungin ilma oli ajoin sakeanaan pölyä ja hiekkaa, jota sähäkät tuulenpuuskat levittivät sinne tänne. Ilman laatu oli monena päivänä erittäin huono ja samanlaisia lukemia on saatu monissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Ilman laatuongelmat eivät ole enää yksistään kaupunkien ilmiö, se on tuttu myös maaseudun taajamissa.

Säännöllisiä mittauksia tarvitaan toki muulloinkin kuin keväisin. Huonolaatuinen hengitysilma pölyineen ja hajuineen on kiistaton terveyshaitta, joka ei ole pelkkä haitta, vaan vakava riski terveydelle erityisesti niille, joilla on joku hengityselinten sairaus.

Keväistä katupölyä on tänä vuonna poikkeuksellisen paljon hankalien talvikelien jäljiltä. Liukkautta jouduttiin torjumaan tavanomaista enemmän ja siihen käytetty hiekka ja sepeli ovat hioutuneet vaihtelevien kelien seurauksena pölyksi, jota on tavanomaista enemmän.

Katupölyn kerääminen on työläs tehtävä teiden ja katujen kunnossapitäjille. Se edellyttää työvoimaa ja toimivia laitteita. Mikä tahansa pyörivä harja ei tuota toivottuja tuloksia, sillä pöly nousee tienpinnasta ja kulkeutuu kauaksi. Kadunhoitokoneissa pitäisi olla riittävät kastelulaitteet tehokkaiden harjojen lisäksi.

Joka kevät kiistellään myös siitä, mikä olisi oikea ajankohta lakaisutöille. Iltaisin ja öisin liikenne on päiväsaikaa vähäisempää, mutta kaikki eivät siedä työkoneiden aiheuttamaa melua etenkään lepoaikoinaan.

Katujen pesu ja harjaus lisäävät myös kuntien kustannuksia. Väylien ylläpitoon budjetoidaan joka vuosi entistä niukemmin määrärahoja, kun kaikesta yritetään vimmaisesti säästää. Jos lunta tulee paljon jo syksystä asti, koko tienpidon määrärahat hupenevat yksin aurauksiin. Se ei kuitenkaan kelpaa selitykseksi, kun katuja ja teitä pitää hiekoittaa ja kevään koittaessa on harjattava hiekat ja murskeet pois pölyämästä. Joka vuosi rahat on vain kaivettu jostakin.

Sorateille levitettävää suolaliuosta laimeammasta liuoksesta on saatu hyviä kokemuksia myös päällystetyillä kaduilla ja teillä. Sen ovat havainneet autoilijat ja erityisesti jalankulkijat, joille katupöly on ollut hetkittäin vakava riesa. Suolaliuosta kannattaa käyttää jatkossakin, siksi hyviä kokemuksia siitä on tänä keväänä saatu.

Katupölystä ei ole terveelle ihmiselle välitöntä vaaraa. Ilman laatua on siksi seurattava säännöllisesti ja lisättävä tarpeen mukaan myös tiedotusta. Teiden ja katujen kunnossapitäjän tehtävä on puolestaan panostaa katujen puhdistukseen riittävillä laitteilla ja tehokkailla menetelmillä.

Päivän lehti

27.11.2020

Fingerpori

comic