Pääkirjoitukset

Kehitysyhteistyö kysyy rahaa ja pitkäjänteisyyttä

Kehityspolitiikan tulosraportti 2018 todistaa pitkäjänteisyyden ja kestävän rahoituksen tarpeesta Suomen harjoittamassa kehitysyhteistyössä.
Heikko vesihuolto, huono sanitaatio ja konfliktit uhkaavat kehittyvien maiden kansalaisten terveyttä ja ravitsemusta.

Uraauurtava kehityspolitiikan raportti kertoo, että Suomi ja sen yhteistyökumppanit saavuttavat kehityspolitiikalle asetettuja tavoitteita varsin hyvin, vaikka kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset ovat vähentäneet tulosten määrää.

Kestävimpiin tuloksiin päästään silloin, kun pelkän rahoituksen sijaan painotetaan keskinäistä vuoropuhelua, asiantuntemusta ja vaikuttamista.

Perinteinen lahjamuotoinen apu on vähenemässä ja finanssisijoitukset valtaamassa alaa.

Suomen harjoittamassa kehitysyhteistyössä on painotettu onnistuneesti lasten koulutusta, ruokaa, vesihuoltoa, sanitaatiota sekä tyttöjen ja naisten oikeuksia.

Koulutus edistää todistetusti merkittävästi yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Erityisesti tyttöjen koulutus vaikuttaa alentavasti väestönkasvuun ja parantaa pitkän päälle yhteiskunnan taloudellista tilaa.

Lisääntyvä koulutus laskee perheiden lapsimäärää, auttaa parantamaan lasten oloja ja kasvattaa naisten osallistumista työelämään ja päätöksentekoon.

Noin 1,5 miljoonaa naista ja tyttöä on raportin mukaan saanut Suomen tuen turvin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja 2015–2017.

Kehitysyhteistyön etenemistä haittaavat erilaiset selkkaukset, ristiriitatilanteet ja yhteiskunnallinen epävakaus.

Kaiken huipuksi ilmastonmuutos voi vuosikymmenessä-parissa mitätöidä saavutetut tulokset.

Kehitysyhteistyön on muutenkin mukauduttava toimintaympäristön käänteisiin.

Yhteiskunnalliset muutokset vaativat paljon aikaa mutta myös rahaa. OECD on moittinut Suomea kehitysyhteistyön tempoilevuudesta.

Kehitettävää riittää, jotta saavutetut tulokset myös kestävät eivätkä jää päiväperhosiksi. Varojen käyttöä, tuloksia ja vaikutuksia on seurattava.

Ulkoministeriön mielipidetutkimukset ovat osoittaneet, että kansalaiset kannattavat yhä vankemmin kehitysyhteistyötä, koska sillä voi vaikuttaa pakolaisuuden syihin.

Suomen kannattaa keskittää kehitysyhteistyöresurssinsa tärkeimpien tavoitteiden tueksi.

Päivän lehti

23.1.2020