Pääkirjoitukset

Kesätapahtumiin mahtuu myös asiakeskustelua

Kun Suomi Areena alkoi Porin Jazzin yhteydessä kymmenen vuotta sitten, järjestäjien huolena oli se, kiinnostavatko yhteiskunnalliset asiat suomalaisia keskellä kauneinta suvea.

Kun Suomi Areena ensi viikolla alkaa, ei yleisön kiinnostuksesta ole huolta. Keskustelut ja paneelit vetävät hyvin yleisöä ja media raportoi tilaisuudesta laajasti.

Suomalaiset ovat yhä enemmän vieraantuneet politiikasta, eikä yhteiskunnallinen harrastuneisuus ole suosittua. Kunnallisvaaliehdokkaita on vaikea saada, ja etenkään nuorisoa ei poliittinen päätöksenteko kiinnosta.

Yhdellä kesäisellä keskustelusessiolla ei asiaa yksin paranneta. Se on kuitenkin oiva keino tuoda yhteiskunnallista keskustelua ja poliittisia päättäjiä lähemmäs ihmisiä.

Suomi Areenan kaltaista poliitikkojen ja talouselämän päättäjien jalkautumisia kansan pariin soisi näkevän enemmänkin. Yleisön kiinnostuksesta ei ole pulaa, kunhan keskustelujen sisältö osataan pitää riittävän konkreettisena ja vapaamuotoisena.

Varmin tapa karkottaa kuulijat on syyllistyä poliittisen liturgian latelemiseen ja ennalta mietittyjen sloganien heittelyyn. Poliitikoillekin pitäisi suoda tilaisuuksia, joissa he voivat aidosti ja vapaasti ilmaista mielipiteitään ilman hallitus- tai puolueohjelman rajoituksia.

Tämä mahdollistuu, kun tilaisuudessa korostetaan poliitikkojen ja muiden vaikuttajien puhuvan nyt vain omana itsenään, ei ministerinä, puoleen puheenjohtajana tai oman puolueensa kansanedustajana.

Merkille pantavaa on se, että kun politiikan jättäneet avaavat suunsa, moni yllättyy. Sanomisissa on ihan erilaista konkretiaa ja jopa päinvastaisia mielipiteitä, joista poliitikko on ministerinä tai kansanedustajana pitänyt kiinni.

Hyvästä esimerkistä käy Iiro Viinanen, Esko Seppänen, Raimo Ilaskivi ja monet muut, joiden puheista ei enää välttämättä tiedä, mitä puoluetta he ovat aikoinaan edustaneet.

Maailman monimutkaistuu ja poliittinen päätöksenteko vaikeutuu. Ihmisten on entistä vaikeampi hahmottaa päätösten teon syy- ja seuraussuhteita. Siksi on ensiarvoisen tärkeää saada kansalaiset kiinnostumaan yhteisistä asioista ja olemaan poliittisesti aktiivisia. Yksi keino on Suomi Areenan kaltaiset tapahtumat.