Pääkirjoitukset

Keskeisistä tavoitteista ollaan kovin kaukana

Suomen taloudesta on väännetty kättä pitkään, viimeisin iso keskustelu on ollut käynnissä jo vuodesta 2008 saakka. Monille on keskustelun aikana selvinnyt, että koko kuluva vuosikymmen menee enemmän tai vähemmän negatiivisissa taloustunnelmissa.

Vielä viime vuosikymmenellä valtakunnan ylimmät päättäjät olivat vahvasti sitä mieltä, ettei globaali talousromahdus koske Suomea.

Sari Sairaanhoitajalle ja julkiselle sektorille ylipäänsä luvattiin isoja palkankorotuksia samaan aikaan kun finanssimaailmaa uhkasi historiallinen, ainutlaatuinen ja täysimittainen katastrofi.

Pankki- ja vakuutusmaailmasta ongelmat siirtyivät kuitenkin reaalitalouteen.

Näiden virhearvioiden laskua maksetaan edelleen. Hallituksen epäkiitollinen tehtävä on ollut tehdä kipeitä päätöksiä, mutta ilmeisesti toistaiseksi tehdyt leikkauspäätökset eivät vielä riitä.

Valtiovarainministeriössä on nimittäin laskettu, etteivät keskeiset hallituksen asettamat tavoitteet täyty. Ministeriön mukaan tavoitteesta, jonka mukaan lisävelkaa ei oteta vuoden 2021 jälkeen, ollaan vielä kaukana.

Ministeriö myös arvioi, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy – ehkä – tavoitellusti lievään laskuun vuosikymmenen lopussa, mutta velkasuhde uhkaa kääntyä uudelleen kasvuun 2020-luvulla.

Edelleen ministeriön mukaan työllisyysaste on jäämässä kaksi prosenttiyksikköä tavoiteltua 72 prosenttia alhaisemmaksi vuonna 2019. Valtio onkin ministeriön laskelmien mukaan jäämässä selvästi sille asetetusta alijäämätavoitteesta.

Valtiovarainministeriön raportti tulee oikeaan aikaan, sillä hallituskausi on puolessa välissä.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi julkisen talouden velkaantumisen pysäyttämisen, työllisyysasteen nostamisen 72 prosenttiin ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi tarvittavien päätösten tekemisen.

Valtiovarainministeriön mukaan hallitus voi saavuttaa keskeiset tavoitteensa toteuttamalla määrätietoisesti hallitusohjelmassa linjatut tai niille vaihtoehtoiset toimet julkisen talouden vahvistamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi.

Hallituksen näkökulmasta puolivälitarkastelu osuu hankalaan saumaan kuntavaalien kanssa. Päättäjien pitäisi tehdä vaikeita ratkaisuja samaan aikaan ääntenkalastelun kanssa.

Päivän lehti

28.5.2020