fbpx
Pääkirjoitukset

Ketään ei saa jättää digiloikan jalkoihin

Digi siellä, digiloikka täällä. Digitaalisuus on viime vuosien mahtisana, johon on ladattu isoja odotuksia läpi koko yhteiskunnan.
Älypuhelimen käyttötaito on digitalisaation peruslähtökohtia. Kuva: Minna Hirvelä
Älypuhelimen käyttötaito on digitalisaation peruslähtökohtia. Kuva: Minna Hirvelä

Digitalisaatioon tehdään merkittäviä investointeja sekä yksityisellä, julkisella että kolmannen sektorin puolella.

Digitaitoja on luonnehdittu uusiksi kansalaistaidoiksi, mutta ne eivät kehity itsestään. Peloksi on noussut se, syrjäytyvätkö kehityksestä sivuun jäävät koko yhteiskunnasta.

Katse ei kohdistu niinkään ikäihmisiin, joista löytyy hyvin näppäriä digiosaajia, vaan laajaan ihmisjoukkoon, joille sähköiset palvelut ovat jäämässä syystä tai toisesta vieraiksi. Suomessa on yli miljoona kansalaista, jotka eivät ole sähköisten palvelujen parissa ja joilta digitalisaatio ei taivu.

Moni tutustuu digipalveluihin kapealta sektorilta. Vaikka kuinka pelaa, somettaa tai tviittaa, nettilomakkeen täytössä sormi voi mennä suuhun.

Digitalisaatio ei saa uhata kansalaisten yhdenvertaisuutta. Sähköisten palvelujen on oltava hyvin saavutettavissa, mutta palveluja on oltava myös kasvokkain tai puhelimitse tarjottuna.

Digitaalisuuden mahdollisuuksia ja haasteita on arvioinut osaltaan Digi arkeen -neuvottelukunta. Neuvottelukunta tähdentää, että digipalveluissa on panostettava munkkilatinan sijaan selkeään kieleen ja otettava käyttäjät mukaan palvelujen suunnitteluun.

Digitaalisten palvelujen laajeneminen vaatii ennen muuta toimivia yhteyksiä ja riittävästi resursoitua digitukea. Käytännössä oppia on voitava tarjota kädestä pitäen tasapuolisesti eri puolilla maata. Digiopastamisessa on vahvistettava kirjastojen ja järjestöjen yhteistyötä. Digitaitoja on hiottava myös kotouttamisessa.

Lähtökohtaisesti digipalveluihin tunnistautumisesta on tehtävä kaikille mahdollista ja kätevää.

Digitaalisuus lisää puutteellisesti toteutettuina eriarvoisuutta. Teknologian riskejä ja mahdollisuuksia pitää setviä kaikenikäisten palveluiden käyttäjien näkökulmasta.

Digitalisaation onnistumisen uhkana on sisällön merkityksen unohtuminen teknisiä ratkaisuja kehitettäessä.

Myös digitaidottomille tai puolitaitoisille on taattava oikeus säilyä yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Teknologia täytyy sopeuttaa erilaisten ihmisten kykyihin ja tarpeisiin, ei aina ihmisiä teknologiaan.

Menot