Pääkirjoitukset

Kohtuus kaikessa, myös sähkönsiirrossa

Hallitus pyrkii uudella lakiesityksellään vihdoin suitsimaan sähkönjakelun hinnannousua ja leikkaamaan jakeluyhtiöiden tuottoja eri tavoin.
Jakeluyhtiöt ovat investoineet tuntuvasti sähköverkon säänkestävyyteen, Kuva: Timo Marttila
Jakeluyhtiöt ovat investoineet tuntuvasti sähköverkon säänkestävyyteen, Kuva: Timo Marttila

Kuluttajilta on kuulunut kipinöivää kritiikkiä kohonneista sähkön siirtohinnoista, varsinkin kun siirtoa ei edes voi kilpailuttaa. Eduskuntakin on saanut moitteista osansa, ihan aiheestakin.

Tähän asti jakeluyhtiöillä on ollut varsin vapaa valtakirja hinnannostoille, kun valtiovalta on sinisilmäisesti halunnut vain edistää maakaapelointia. Voittoa tavoittelevat yhtiöt ovat käyttäneet mahdollisuutta hyväkseen.

Yhtiöt ovat perustelleet sähkönsiirron tyyriyttä valtiovallan vaatimalla sähkön toimitusvarmuuden parantamisella.

Lakiesitys jarruttaa investointitahtia kuten ilmajohtojen maakaapelointi-intoa. Yhtiöillä on vuoden 2028 takarajan sijaan aikaa vuoden 2036 loppuun rakentaa säänkestävää sähköverkkoa.

Sähköyhtiöiden siirtohintojen vuosittainen korotuskatto laskee hallituksen esityksen mukaan 15:stä 8 prosenttiin.

Muutosten myötä jakeluyhtiöiden sallittu tuotto laskee selvästi.

Hyvää lakipaketissa on myös sähkön pientuotantojärjestelmien perustamisen helpottaminen.

Lakimuutosten pitäisi ainakin leikata pahimpia hinnankorotuksia, jos nyt ei käännä siirtohintoja laskuun saakka.

Monille jakeluyhtiöille on myös kertynyt siirtomaksujen korotuksista huolimatta alijäämiä, joita ne voivat yhä kerätä asiakkailtaan maksujen korotuksina.

Energiaviraston uusittuun valvontamalliin kohdistuvat kovat odotukset jo ensi vuodesta, vaikka vaikutukset eivät näykään heti.

Energiaviraston mukaan verkkoyhtiöistä yli viidesosa, 17 yhtiötä, korotti siirtohintoja viime vuonna. Korotukset olivat 2–10 prosenttia. Vain kolme verkkoyhtiötä laski siirtohintojaan.

Eduskunnan käsittelyyn menevä lakiesitys edustaa kohtuutta kaikille. Sitä onkin ehditty kaivata.

Yhtiöt eivät jää pulaan. Ne saavat joka tapauksessa laskuttaa paitsi investoinneistaan koituvat kustannukset myös kohtuullisen tuoton.

Siirtohinnoittelu ei voi enää olla jakeluyhtiölle pelkkä hyvää tulosta takova rahasampo. Kuluttajien mitta on tullut täyteen.

Menot