Pääkirjoitukset

Kokonaisuus ratkaisee

Sanahirviö palvelurakenneuudistus realisoituu kunnissa vähitellen. Siihen on jouduttu tarttumaan vihdoin, kun rahat ovat loppumassa.

Tavalliselle kansalaiselle se tarkoittaa esimerkiksi muutoksia kouluverkkoon. Se voi tarkoittaa myös, että lasten päiväkoti vaihtuu.

Terveysasema saatetaan lakkauttaa. Neuvola muuttaa sieltä johonkin muualle, ehkä päiväkodin yhteyteen.

Jokainen muutos palveluverkkoon aiheuttaa vastustuksen hyökyaallon. Adresseja kerätään ja lapset kyörätään torille osoittamaan mieltä.

On erittäin ymmärrettävää, että kansalaiset janoavat tietoa lähipalveluita koskevista muutoksista. Jos sitä ei ole sujuvasti ja ajoissa tarjolla, muutosta ryhdytään vastustamaan.

On myös inhimillistä, että tavallinen kansalainen on kiinnostunut omista palveluista. Harvaa kiinnostaa kokonaisuus.

Kun lähin terveysasema uhkaa siirtyä etäämmälle, tavallinen kansalainen kirjoittaa nimensä muutosta vastustavaan adressiin. Aktiivisimmat kirjoittavat mielipidekirjoituksia ja nostattavat kohua somessa.

Perinteisesti kunta järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden, mutta liian myöhään, kun keskustelu on jo lähtenyt käsistä.

Tiedotuksen pitää tapahtua heti, kun suunnitelma on kasassa. Kansalaisille pitää taustoittaa ja perustella päätökset.

Päättäjien tehtävänä on tarkastella kokonaisuutta. Heiltä pitää nyt löytyä vastuuntuntoa ja kriisitietoisuutta olla käyttämättä tiukkaa tilannetta yksittäisten poliittisten pisteiden keruuseen.

Heidän epäkiitollinen tehtävänsä on ottaa vastaan kaikki palaute, jota kuntalaiset antavat. Heidän tulee perustella epämieluisatkin päätökset myös yksittäisille äänestäjille.

Hämeenlinnassa valtuusto on päättänyt, että kaikki palvelurakenteet käydään tiuhalla kammalla läpi ja etsitään uusia tehokkaampia tapoja tuottaa palvelu kaupunkilaisille.

Vastaava työ on meneillään lukuisissa muissa kunnissa, maan suurin kunta Helsinki, mukaan lukien.

Tällaiset päätökset merkitsevät väistämättä muutoksia monen kansalaisen elämään. Koulu, päiväkoti tai terveysasema saattaa piakkoin löytyä jostain muualta, ehkä kauempaa.

Ideana Hämeenlinnassa on kuitenkin ollut ryhmitellä palveluita uudelleen siten, että samasta paikasta löytyisi vastaus moneen tarpeeseen.

Nyt kaupunkilainen vie yhden lapsen päiväkotiin, toisen eri paikkaan kouluun ja neuvola löytyy kolmannesta paikasta, kirjastosta puhumattakaan.

Parhaassa tapauksessa nämä kaikki saattaisivat sijaita yhdessä pihapiirissä.

Kaikkialla ei varmasti päästä tällaiseen, koska olemassa olevat kiinteistöt pyritään käyttämään hyväksi.

Säästöt, muutokset ja uudistukset koskettavat lähivuosina meitä kaikkia. Sen sijaan, että härkäpäisesti pidämme kiinni vanhasta, voimme aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan siihen, että uudesta tulee hyvä.

Mehän maksamme kaiken veroissamme. Tuskin kellään on halua vielä kasvattaa verotaakkaa.