Pääkirjoitukset

Kolme sote-aluetta voi olla realismia

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt kiertävät parhaillaan Suomessa kuulemassa kuntia niiden suhtautumisesta maan hallituksen käynnistämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen. Virkamieskielessä hanke on ristitty sote-uudistukseksi ja se on osa laajaa kunta- ja palvelurakenteen uudistustyötä.

Kanta-Häme kuuluu neljän maakunnan muodostamaan alueeseen yhdessä Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa. Alue on yhtenevä nykyisten maakunnallisten sairaanhoitopiirien kanssa.

Jo selvitysryhmän toimeksiannossa piilee ripaus valtiovallan ohjausta. Nyt selvitetään neljän nimetyn maakunnan yhteistyökuvioita, joihin eivät kuulu vaihtoehdot Varsinais-Suomen tai Helsingin ja Uudenmaan kanssa. Rajaus viestii, että lounaishämäläiset voivat lopettaa vilkuilun Turun suuntaan eikä Riihimäen seudullekaan pala vihreä valo HUS:in helmaan.

Uudistuksen tavoitteena on kaksiportainen järjestelmä, jossa on terveys- ja sosiaalipalveluissa on laaja perustaso, jota tukee erityisvastuutaso. Kunnat vastaavat, kuten tähänkin asti palvelujen rahoituksesta.

Ministeriö on asettanut ykköstavoitteeksi, että palvelut järjestää vahva peruskunta. Mikäli sellaista ei ole, toinen vaihtoehto on useamman kunnan muodostama sote-alue. Sitä hallinnoitaisiin kuntayhtymänä.

Ainoa päätös, joka toistaiseksi hallituksessa on tehty, että nykyiset sairaanhoitopiirit lakkautetaan. Se ei silti merkitse lappua nykyisten sairaaloiden luukuille. Niitä vain hallinnoidaan uudella tavalla ja niiden vastuualueet määritellään uudestaan. Kaikkein vaativin erikoissairaanhoito on ilmeisesti tarkoitus keskittää maan viiteen yliopistosairaalaan.

Hämeenlinnassa selvityshenkilöt tutkailivat maakunnan kuntapäättäjien mielialoja keskiviikkona. Tilaisuudessa nousi kaksi mallia ylitse muiden. Ajatus kolmesta sote-alueesta saattaisi hämäläisille kelvatakin, jos kohta koko maakunnan kokoisella yhdellä alueella oli kannattajansa.

Koska on ilmeistä, ettei maakunnassa lähivuosina synny uusia suuria kuntaliitoksia, vahvan peruskunnan kriteerin täyttää vain Hämeenlinna. Siksi on poliittista realismia jakaa Kanta-Hämeen maakunta kolmeen sote-alueeseen, joiden keskiössä ovat Hämeenlinna, Forssa ja Riihimäki.

Maan hallitus on asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen. Uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä pitäisi päättää vuonna 2015 ja se olisi toimintakunnossa kahden vuoden siirtymäajan jälkeen vuonna 2017.

Tasavallassa vallitsee poliittinen yksituumaisuus vain siitä, että järjestelmä kaipaa remonttia, entisellään ei voida jatkaa. Tähän yhteinen tahto sitten rajoittuukin. Vakuutteluista huolimatta myös maan hallituksessa on erilaisia näkemyksiä siitä, mihin ollaan menossa ja millä keinoin.

Mainos