Pääkirjoitukset

Koulujen karu todellisuus

Osa suomalaisten koulujen opettajista on entistä ahtaammalla pahoin oireilevassa koulumaailmassa. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n tuore selvitys kertoo paikoin korutonta kieltään opettajien työolosuhteista. Useampi kuin joka kolmas opettaja väittää kohdanneensa kiusaamista tai epäasiallista kohtelua työpaikassaan kuluneen vuoden aikana.

Luvut ovat paljon puhuvia, sillä noin 35 000 opettajaa on kiusattu ja yli 10 000 opettajaa on kokenut työpaikalla jopa fyysistä väkivaltaa.

Pitäisikö hälytyskellojen lopulta jo soida? Tutkimuksen pitäisi ainakin herätellä ytimiin menevää keskustelua, onko meno suomalaisissa koulussa äitynyt jo täysin kestämättömäksi. Opettajien ammattijärjestö pitää tutkimustuloksia käsittämättöminä. Ajatukseen voi yhtyä, sillä 2010-luvulla eivät kouluolot sivistysvaltiossa voi olla noin laajasti retuperällä.

Selvää on, ettei yhdenkään ihmisen pitäisi joutua kärsimään työpaikallaan. Oudompaa on, että sellaista tapahtuu koulumaailmassa, jossa tavoitteena on turvata työrauha ja nollatoleranssi kaikenlaiseen kiusaamiseen ja huonoon kohteluun. Opettajien ahdinko on myös työsuojeluasia, josta vastaa työnantaja, tässä tapauksessa kunta.

Häirikköoppilaat pilaavat paitsi opettajansa, myös luokkatovereiden työrauhan. Oppilailla on oikeus häiriöttömään koulupäivään, jota muutamalla muulla koululaisella ei ole oikeutta käytöksellään terrorisoida.

Koulumaailmasta on jo pitkään viestitetty, että osa oppilaista ei noudata yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Valitettavan usein esille nostetaan myös huoltajien ja kodin rooli. Omasta lapsesta ei nähdä samanlaisia piirteitä, joista koulusta kerrotaan. Koulun yhteydenottoja ei välttämättä sulateta sellaisenaan. Opettaja joutuu helposti sylkykupiksi ja jopa kiusatuksi. Vanhempien sylkykuppina on usein opettaja, ja täysin syyttä.

Lasten kasvatustehtävää ei kokonaan voi ulkoistaa yhteiskunnan harteille. Vanhemmuus tuo velvollisuuksia ja vastuita, kasvatustyö on kodin ja koulun yhteistyötä. Elämän eväät saadaan lapsuudenkodissa eikä taitavinkaan opettaja kykene paikkamaan kaikkia kodin laiminlyöntejä.

Koulun tehtävänä on tarjota laadukasta opetusta ja se toteutuu suomalaisissa oppilaitoksissa kaikilla mittareilla mitattuna varsin hyvin. Opetuksesta ja olosuhteista homma ei jää kiinni. Koulun roolista pitäisi kuitenkin keskustella laajemmin. Vanhempien on kotona hyvä muistaa, ettei kasvatuksellisia asioita voi ulkoistaa koulun murheeksi. Omista koululaisista on kannettava huolta ja koulua on tuettava sen vaativassa tehtävässä. Koulun pelisäännöt koskevat kaikkia osapuolia.

OAJ:n teettämää tutkimusta ei pitäisi ohittaa olan kohautuksella. Kysymys on tärkeästä asiasta, johon pitää kiinnittää huomiota. Säästöjen keskellä painivissa kunnissa pitäisi huomata sekin tutkimustulos, että kiusaamisella ja huonolla kohtelulla on parinkymmenen miljoonan hintalappu. Se on seurausta erilaisista sairauslomista.

Mainos