Pääkirjoitukset

Koulujen sisäilmasta loppumaton kamppailu

Lasten ja nuorten terveys on ehdottomasti kaiken vaalimisen arvoinen asia, eikä kenenkään pidä joutua tekemään työtään terveytensä uhalla.
Vuonna 1957 valmistunut hämeenlinnalainen Vuorentaan koulu on tyypillinen aikakautensa edustaja. Koulurakennus on virallisestikin liittynyt sisäilmaongelmista kärsivien joukkoon. Kuva: Pekka Rautiainen
Vuonna 1957 valmistunut hämeenlinnalainen Vuorentaan koulu on tyypillinen aikakautensa edustaja. Koulurakennus on virallisestikin liittynyt sisäilmaongelmista kärsivien joukkoon. Kuva: Pekka Rautiainen

On tuskin kuntaa, jossa ei olisi jouduttu kohtaamaan karvaasti koulujen sisäilmaongelmia. Ongelmat johtuvat kelvottomasta rakentamisesta ja mm. puutteellisesta kunnossapidosta. Myös sisäilmaa koskeva vaatimustaso on noussut huimasti.

Reagointi epäpuhtauksiin on aikaisempaa herkempää ja niin oppilaat, heidän vanhempansa kuin kouluissa työtään tekevätkin nostavat asian – aivan oikein – aktiivisesti esille.

Lasten ja nuorten terveys on ehdottomasti kaiken vaalimisen arvoinen asia, eikä kenenkään pidä joutua tekemään työtään terveytensä uhalla.

Hämeenlinna käy tyyppiesimerkiksi loppumattomaksi jo käyneestä kamppailusta. Vielä hiljattain harvojen sisäilmaltaan hyviksi tai ainakin tyydyttäviksi kuviteltuihin kouluihin kuului Vuorentaan koulu. Ei kuulu enää.

Epäilyjä ehti olla jo jonkin aikaa, ja kuluneella viikolla Vuorentaan 1950-luvulta periytyvä päärakennus joutui pitkäksi venyneelle ja erittäin kalliiksi koituvalle korjauslistalle. Tässäkin, kuten monissa muissa tapauksissa kokonaan uuden koulun rakentaminen saattaa olla viisainta.

Vuorentaan koululaisille ja henkilöstölle – ja kaikille samassa asemassa oleville – pitää järjestää pikavauhtia turvalliset työskentelytilat. Se vaatii päättäjiltä ja ensisijassa koulutoimen johdolta ripeitä toimia.

Vanhempien ja kuntalaisten kritiikki koulujen sisäilmaongelmien jatkuessa ja vain laajentuessa on täysin perusteltua. Tässäkään tapauksessa tuskin kuitenkaan on löydettävissä täsmällistä syytä tai syyllistä.

On ehdottoman tarpeellista tiedottaa asioista nopeasti ja siten, että epätietoisuus ei pääse aiheuttamaan lisäahdistusta.

Olisi myös enemmän kuin toivottavaa, ettei koulujen lopullista kohtaloa jouduttaisi odottamaan kovin pitkiä aikoja.

Lasten joustavuus on todennäköisesti loputonta, mutta mikä on oikein ja kohtuullista? Ei ainakaan se, että koko koulu-ura kuluu parakissa tai muussa väistötilassa.

Kunnilta on löydyttävä valmiutta ja rahaa tarpeellisiin remontteihin ja uudisrakentamiseen, jota on myös valvottava, ettei rakennusaikaisiin munauksiin sorruta. Niitä on nähty ja koettu aivan riittävästi.