Pääkirjoitukset

Kouluretket vaativat pitävän rahoituspohjan

Kouluretkien rahoitus on jälleen noussut keskusteluun. Opetushallitus ja opetusministeri saivat toiveen uudesta ohjeistuksesta luokkaretkien järjestämiseen.
Luokkaretkeen voi kuulua vaikkapa teatteriesitys. Kuva Hämeenlinnan teatterista. Kuva: Terho Aalto
Luokkaretkeen voi kuulua vaikkapa teatteriesitys. Kuva Hämeenlinnan teatterista. Kuva: Terho Aalto

Apulaisoikeusasiamies linjasi viime syksynä, että koulujen järjestämät virkistyspäivät ja luokkaretket ovat osa perusopetusta ja sen perusteella maksuttomia. Hän ei pannut painoa koulujen harkintakyvylle.

Linjausta on tulkittu eri tavoin ympäri Suomea. Säästöistä kärsivät koulut eivät retkiin voi juuri panostaa.

Linja-autoliitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Palvelualojen ammattiliitto Pam, Suomen Hiihtokeskusyhdistys, Suomen museoliitto ja Suomen Teatterit peräävät vetoomuksellaan Opetushallitukselta nyt uutta ohjeistusta koulujen virkistyspäivien ja luokkaretkien järjestämiseen.

Järjestöillä on asiassa myös oma lehmä ojassa, kun monet koulut ovat rahoitusvaikeuksien vuoksi jopa luopuneet virkistyspäivistä.

Koulujen virkistyspäivät ja luokkaretket ovat sallittuja, kunhan varojen kerääminen niihin on vapaaehtoista. Lisäksi niille saavat osallistua kaikki oppilaat riippumatta varojen keräykseen osallistumisesta.

Ratkaisu on ymmärrettävä tasa-arvon kannalta. Lasten osallistuminen yhteistapahtumiin ei saa olla kiinni vanhempien varallisuudesta. Kunnilla on velvollisuus olla luomatta eriarvoistavia käytäntöjä.

Toisaalta hankaluudeksi nousee talkoiden kasvava määrä. Eripuraa saattaa herättää myös se, että tietoinen vapaamatkustus on mahdollista toisten siivellä.

Pienemmillä paikkakunnilla murheena ovat hintavat bussikuljetukset kauempana olevaan retkikohteeseen. Valtakunnallisesti lapset ovat siis valmiiksi eriarvoisessa asemassa asuinpaikkansa perusteella.

Yleistä on, että isoa luokkaretkeä tai leirikoulua varten luokat keräävät yhteisöllisesti varoja vuosia.

Talkoiden ohella koulujen aktiiviset vanhempainyhdistykset ovat avainroolissa kouluretkien järjestelyissä.

Opetushallituksen on hyvä tarkentaa kouluretkien järjestämistapoja ja puntaroida maksuttomien ja maksullisen vaihtoehtojen mahdollisuutta.

Huono vaihtoehto on antaa luokkaretkien pitkien perinteiden hapertua. Jos leirit ja matkat vähenevät, lapset menettävät kouluarkea rikastuttavia elämyksiä.