Pääkirjoitukset

Köyhistä köyhimpiä ovat lapset

Samana päivänä, jolloin suomalaisten rikkaiden viime vuoden ansioita päästiin hämmästelemään, julkaistiin toinenkin tuloihin liittyvä tutkimus.

Se kertoo, että rikkaiden ja köyhien lasten eriarvoisuus on suurimmillaan kahteenkymmeneen vuoteen. Kuilu on kasvanut lähes kaksi kertaa enemmän kuin aikuisten.

Tutkimuksen julkaisi Pelastakaa lapset-järjestö. Siinä vertailtiin lasten asemaa 32 eri maassa.

Raportti on murheellista luettavaa.

YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan maailman köyhistä ihmisistä lähes puolet on lapsia. Köyhyyden vaikutus lapsiin on lisäksi tuhoisampaa kuin aikuisiin, sillä varhaisen iän aliravitsemus vaikuttaa lapsen koko loppuelämään.

Suurten tuloerojen maissa köyhien lasten kuolleisuus on jopa kaksinkertainen hyväosaisiin verrattuna.

Tilastot näyttävät yleensä todellisuutta valoisammilta. Esimerkiksi Madagascarilla alle viiden vuoden ikäisten lasten kuolleisuus saatiin noin kymmenessä vuodessa putoamaan selvästi, mutta tarkemmin tutkien kävi ilmi, että näin kävi lähinnä ylimmissä tuloluokissa. Köyhissä perheissä saatiin parannusta aikaan paljon vähemmän.

Pelastakaa lapset -järjestön tutkimuksessa selvitettiin, millaisia resursseja oli käytettävissä lasten hyväksi kussakin maassa. Kävi ilmi, että rikkaimpien perheiden käytettävissä on 35 kertaa enemmän resursseja kuin köyhimpien.

Raportissa toistuu yhä uudestaan sama kuvio: epätasa-arvon ja suurten tuloerojen maissa köyhien perheiden lasten asema on tukalin ja he kärsivät eriarvoisuudesta suhteessa enemmän kuin aikuiset.

Kaiken huipuksi eriarvoisuus on viime vuosina vain lisääntynyt.

Niinpä luulisi, että ratkaisu ongelmaan on itsestään selvä: kavennetaan tuloeroja, vähennetään epätasa-arvoa.

Itse asiassa juuri tätä Pelastakaa lapset esittääkin ja ottaa rohkaisevaksi esimerkiksi Brasilian, joka on onnistunut yhdistämään nopean talouskasvun ja tuloerojen kaventamisen.

Valitettavasti useimmissa muissa maissa tuloerot ovat viime vuosina pikemminkin kasvaneet.

Nyt suuri enemmistö maailman köyhistä asuu maissa, jotka tilastojen perusteella luokitellaan ei suinkaan köyhimmiksi, vaan vauraudeltaan keskikastiin kuuluviksi.

Vielä kaksi vuosikymmentä sitten lähes kaikkien maailman köyhien kotimaakin oli köyhä.

On siis käynyt niin, että maat ovat nousseet köyhyysrajan yläpuolelle, mutta suurin osa niiden köyhistä on jäänyt riman alapuolelle. Vaurastumisen hedelmät on jaettu epätasaisesti, mutta tilasto näyttää, että edistystä on tapahtunut.

Ja mikä kaikkein murheellisinta, pahnan pohjimmaisiksi on jätetty köyhimmät lapset. On vaikea kuvitella enää mitään tätä epäoikeudenmukaisempaa.

Päivän lehti

2.4.2020