fbpx
Pääkirjoitukset

Kunnat avainasemassa hoivan valvonnassa

Vanhustenhuolto on monitahoinen kokonaisuus. Myös omaisilla on siinä yhä suurempi rooli.
Olisipa mukava, jos hoivakodissa joku ehtisi jutella vanhusten kanssa vaikkapa tv-ohjelmista. Kuva: Tapio Tuomela

Hallitus vastasi keskiviikkona opposition välikysymykseen vanhustenhoidon tilasta. Edessä on vielä luottamusäänestys huomenna. On mahdollisuus, että hallitus kaatuu nimenomaan vanhustenhuoltoon, mutta tuskin niin käy.

Vanhustenhuollosta olisi voitu tehdä välikysymys vaikka monta kertaa vuodessa usean vaalikauden ajan. Siihen liittyvistä päätöksistä ovat olleet vastuussa niin nykyiset kuin aikaisemmatkin hallituspuolueet.

Ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Kohuja on ollut ja mennyt, mutta epäkohtia ei ole pysyvästi korjattu.

Hoivan mitoitus on tärkeä asia. Sillä, annetaanko hoivaa yksityisissä vai julkisen palvelun hoivakodeissa, ei näytä laadullisesti olevan suurta eroa. THL:n selvityksen mukaan enemmän ongelmia on ollut julkisella puolella.

Kylmä fakta on, että yksityiset hoiva-alan yritykset hoitavat vanhuksiamme myös tulevaisuudessa, istuivat hallituksessa mitkä puolueet tahansa. Julkinen sektori ei yksin selviä tehtävästä.

Kuntien tehtävä on osata kilpailuttaa hankkeet siten, että myös laadulle pannaan painoa, ei ainoastaan hinnalle. Lisäksi niiden vastuulla on valvoa, että laatu myös toteutuu. Tästä on pidettävä tiukasti kiinni.

Hoiva-avustajien määrän lisääminen voisi osaltaan helpottaa tilannetta ympärivuorokautisessa hoivassa, vaikka alan ammattijärjestöt suhtautuvat siihen nuivasti.

Esimerkiksi Tanskassa, jonka vanhustenhuoltoa pidetään usein esimerkillisenä, hoiva-avustajia on suhteellisesti enemmän kuin Suomessa. Kaikissa hoivakotien tehtävissä ei tarvita varsinaista hoitoalan koulutusta.

Vanhusten hoiva ja hoito ovat kuitenkin laaja kokonaisuus. Jokainen voi kohdallaan pohtia jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi asumisjärjestelyjä.

Onko parempi muuttaa ajoissa asuntoon, johon kotihoito on aikanaan helppo järjestää? Vaikka se vanha omakotitalo olisi kuinka rakas.

Kun iäkkäiden määrä koko ajan kasvaa, voimme myös olla varmoja, että omaisten merkitys hoivassa lisääntyy. Siksi huomiota tulee kiinnittää myös omaishoidontuen tasoon ja joustaviin järjestelyihin työelämässä.

Menot