Pääkirjoitukset

Kunnat ostavat sikaa säkissä

Perin outoa, että kunnat antavat lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista tietämättä, mitä uusi tapa järjestää palvelut maksaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laskeskellut kuntakohtaisia vaikutuksia, muttei ole antanut lukujaan edes valtiovarainministeriön kuntaosaston käyttöön, kunnista puhumattakaan.

Uudessakin järjestelmässä kunnat kuitenkin maksavat palvelut. Ne myös tuottavat palvelut joko kuntayhtymissä tai vastuukuntina.

Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy varsin etäälle kunnista, viiteen isoon sote-alueeseen. Tätä pidetään yleisesti hyvänä. Sen arvellaan takaavan kansalaisille nykyistä tasalaatuisimmat palvelut asuinpaikasta riippumatta.

Yksittäisen kunnan ja veronmaksajan kannalta on merkitystä sillä, mitä maksaa uusi tapa järjestää ja tuottaa palvelut. Koska ministeriöstä ei ole lukuja saatu, eri tahot ovat laskeskelleet niitä itse tai teettäneet työn konsulteilla.

Kaikki epäviralliset laskelmat osoittavat, että sote-uudistus tulee Kanta-Hämeen kunnille kalliiksi.

On yksittäisiä voittajia kuten Riihimäki, joka eri selvitysten mukaan hyötyy miljoonia euroja.

Kokonaisuutena Kanta-Häme jää miinukselle, jonkin arvion mukaan jopa 13 miljoonaa vuodessa. Hämeenlinnalle veikataan 1–2 miljoonan tappiota, Forssalle jopa 4 miljoonaa.

Nykyisessä taloustilanteessa luvut eivät naurata. Varsinkin, kun samaan aikaan tehdään valtionosuusuudistusta, joka rankaisee esimerkiksi Hämeenlinnaa 9 miljoonan euron valtionosuuksien menetyksillä.

Sote-uudistuksen rahoituslaskelmissa painotetaan asukkaiden ikärakennetta ja sairastavuutta. Se, että jotkut kunnat hyötyvät ja toiset häviävät, tuntuu kuitenkin määräytyvän sattumanvaraisesti.

Voihan olla, että sote-ministeriössä on jokin suurempi viisaus, jota konsultit eivät ole ottaneet huomioon. Siksi olisi erittäin tärkeää saada julki ministeriön kuntakohtaiset laskelmat. Ei palveluita yleensä osteta, tuoteta tai järjestetä sokkona, hintaa kysymättä.

Kunnanvaltuustoilta odotetaan lausuntoja sote-laista tämän kuun puoleen väliin mennessä. Kanta joudutaan muodostamaan ilman todellista tietoa rahoitusvaikutuksista.

Syynä kiireeseen on se, että hallitus vetkutteli, souti ja huopasi sote-päätöksenteossa vuosia. Kun päätös vihdoin saatiin aikaan opposition tuella, ministeriölle tuli kiire tehdä laskelmia, se myönnettäköön.

Aika kohtuuttomalta tuntuu, jos esimerkiksi Forssa jää uudistuksessa nelisen miljoonaa euroa miinukselle. Sehän on jo integroinut sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Forssan mallia on pidetty valtakunnallisesti esimerkkinä.

Jos sote-järjestämislain luonnos hyväksytän sellaisenaan, Forssan seutu ei enää saa tuottaa omia sote-palvelujaan ja joutuu vielä maksamaan siitä.