fbpx
Pääkirjoitukset

Kuntien velvoitteita on vaativaa purkaa

Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimus todistaa, että selvä enemmistö kansalaisista hyväksyy kuntien kustannusten ja velvoitteiden vähentämisen. Oppositiopuolueiden tukijoistakin puolet suhtautuu peruslinjaukseen myönteisesti. Vastustajia on eniten lähinnä vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa.

Tutkimus antaa hallitukselle ja kunnille selkänojaa velvoitteiden vähentämiseen. Kysymyksenasettelusta saattoi tosin jo ennustaa myönteisen tuloksen. Sitä, mitä kustannusten ja velvoitteiden vähentäminen käytännössä tarkoittaa palveluille, ei ole kunnolla avattu.

HALLITUS SITOUTUI hallitusohjelmassa vähentämään kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla osana julkisen talouden tasapainotusta. Hallitus vakuutti samalla, ettei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita tällä vaalikaudella. Lisäksi hallitus takasi vähentävänsä vastaavasti kuntien tehtäviä, jos kajoaa kuntien valtionosuuksiin.

Kuntien rooliin ja tehtäviin on luvassa siis isoja muutoksia, mutta ne eivät ole vielä konkretisoituneet. Hallitusohjelma lupaili kunnille lisää toimintavaltaa päättää muun muassa kulttuuri- ja kirjastotoiminnasta ja taiteen perusopetuksesta. Kulttuuriväkeä hirvittää, voivatko kunnat luopua näistä omina palveluina.

Edellinen hallitus epäonnistui kuntien tehtävien keventämisessä miljardilla. Nykyinen hallitus on valuttamassa vastuuta kunnille.

JOS KUNNAT saavat tyystin vapaat kädet, vaarana on, että kansalaiset ajautuvat palveluissaan kovin eriarvoiseen asemaan asuinkuntansa perusteella. Kunnat ovat tähän mennessä säästäneet lakisääteisissä palveluissa laadun kustannuksella.

Palvelujen priorisoinnissa koittaa kovien valintojen aika. Kunnat odottavat hallitukselta itsehallintoa lisättäessä ratkaisuja, mitkä palvelut eivät enää ole välttämättömiä. Kysymys on myös kunnan ja valtion työnjaosta sekä ulkoistamisesta.

Fakta on, että valtio on syytänyt kunnille lisää tehtäviä ja normeja varmistamatta niille täysimääräistä rahoitusta. On perusteltua, että palvelujen tuottamisesta karsitaan turhan yksityiskohtaisia säädöksiä.

Tapa tehdä asioita vaatii uudelleenarviointia. Perusoikeuksiin liittyvissä palveluissa pitää olla varovainen. Luvassa on sen verran vaikeita ratkaisuja, ettei kiitosta välttämättä heru.

Menot