Pääkirjoitukset

Kuntien yhtiöihin tarvitaan päteviä päättäjiä

Pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestö Suomen Yrittäjät haluaisi, että kunnat ostaisivat palveluja enemmän yrittäjiltä oman palvelutuotantonsa sijaan.

Yrittäjät perustelevat näkemystään sillä, että kuntien tekemät hankinnat vaikuttavat paikallisten yritysten menestykseen, kasvun mahdollisuuksiin ja työllisyyteen.

Yrittäjien etujärjestö uskoo yksityisten yritysten tuottavan palvelut kunnallisia tehokkaammin.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto on asiasta eri mieltä: sen mielestä kunnalliset yritykset toimivat tehokkaasti ja niiden henkilöstö on ammattitaitoista.

Näkemykset eroavat toisistaan kuin yö ja päivä.

JHL:n tehtävä on puolustaa julkisen alan työpaikkoja, Suomen Yrittäjien taas yksityisten yritysten toimintaedellytyksiä. Molemmat ovat omista lähtökohdistaan oikeassa.

Parhaimmillaan kunnan oma palvelutuotanto on laadukasta ja tehokasta, kuten palvelut yritystenkin tuottamina, niin yksityisten kuin julkisomisteisten.

Esimerkkejä kuitenkin riittää siitä, kuinka ulkoistaminen tulee omaa tuotantoa kalliimmaksi ja palvelu huonommaksi. Toisaalta vaikka julkisen sektorin tuottamat palvelut ovat usein toimivia, monen asian hoito tyssää byrokratian hitauteen.

Jotta ulkoistaminen toisi aitoa hyötyä paikallistasolle, kuntien kannattaa pilkkoa hankkeensa riittävän pieniin osiin, jos se vain on mahdollista. Näin paikallistenkin pienyrittäjien resurssit riittävät palveluiden tuottamiseen ja ne voivat osallistua kuntien tarjouskilpailuihin.

Kun kunta ostaa oman alueensa yrityksiltä palveluja tai tuotteita, se edistää oman kunnan työllisyyttä ja verokertymää.

Kun sekä kuntien omaa että yrityksille ulkoistettua palvelutuotantoa kritisoidaan epäonnistumisista, oman mausteensa tuo sote-uudistus. Sen myötä kunnille tulee velvollisuus yhtiöittää toimintaansa, joka kilpailee toisen saman alan toimijan kanssa.

Muutoksen myötä korostuu tarve saada kunnan yhtiöiden hallituksiin jäseniä, joilla on alan ammattitaitoa ja yritysmaailman tuntemusta. Heitä ei voi valita pelkästään poliittisin perustein.

Julkisesti omistettu yritystoiminta ei saa olla harmaata aluetta, jossa päätöksenteko ja vastuu häipyvät näkymättömiin käsiin, eli vaaleilla valittujen päättäjien ulottumattomiin.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic