Pääkirjoitukset

Lainakatto kariuttaa asuntohaaveita

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden valvonnasta vastaava viranomainen Finanssivalvonta saattaa tulevaisuudessa asettaa ylärajan tavallisen kansalaisen asuntolainalle. Niin Finanssivalvonnan virkamiehet kuin monet poliitikotkin ovat huolestuneita kansalaisten ylivelkaantumisesta. Lainaa ei saisi pankista koko kauppahinnalle, vaan asiakkaalta vaadittaisiin myös omarahoitusosuutta.

Sadan prosentin asuntolaina ei suinkaan ole ikimuistoinen nautintaoikeus. Vielä 1980-luvulla, ennen hulvatonta kasinotaloutta, pankit edellyttivät asiakkailtaan myös omaa rahaa, ennen kuin ne lainan myönsivät. Myös valtio tuki ensiasunnon ostajaa muun muassa asuntosäästöpalkkion. Etukäteissäästäminen kävi myös testistä, riittävätkö asunnonostajan tulot elämiseen ja velanhoitoon.

Sataprosenttinen asuntolaina on ollut pankeille verraton markkinointikeino niiden haaliessa uusia asiakkaita. Normaalioloissa asuntolainat, vaikka ne pitkiä ovatkin, eivät ole aiheuttaneet pankeille mainittavia luottotappioita. Suomalaiset ovat tunnetusti tunnollisia velanmaksajia ja pankkien riskejä ovat pienentäneet lainan vakuutena oleva asunto ja nykyisin myös henkilötakaukset.

Aivan ongelmaton lainakaton ja omarahoitusosuuden voimaantulo ei kuitenkaan ole. Uudistus lisää paineita erityisesti pääkaupunkiseudun vuokra-asuntomarkkinoilla. Vuokrat saattavat nousta, jos kansalaiset eivät enää tavoittelekaan omistusasuntoja. Päätös voi hetkellisesti laskea myös asuntojen myyntihintoja tai ainakin taittaa niiden jatkuvaa kallistumista.

Nuorille perheille ja myös yksinasujille olisi tärkeätä päästä omaan asuntoon mahdollisimman edullisesti. Sataprosenttinen asuntolaina saattaa tuntua houkuttelevalta, vaikka pitkän laina-ajan alkuvuodet velallinen maksaa tavallaan vuokraa pankille. Laina ei lyhene lainkaan, asiakas maksaa pelkkiä korkoja.

Valtion tukea asuntovelallinen saa verotuksessa, koska asuntolainan korot ovat pääosin vähennyskelpoisia. Niitä vuokralla asuvalla ei ole mahdollista tehdä ollenkaan.

Tulevien rajausten kiertäminen on tuskin kovin vaikeata. Omarahoitusosuuden voi lainata toisesta pankista tai sukulaisilta, jos asuntolaina on yksin siitä kiinni ja luottotiedot kunnossa.

Kaavailtu uudistus saattaa tuntua paluulta menneisyyteen, rahamarkkinoiden sääntelyn aikaan. Toisaalta niin pankit kuin niiden asiakkaatkin ovat langenneet vapauden ryöstöviljelyyn. Helposti saatavalla velkarahalla on hankittu kalliita asuntoja eikä velallisen tulot aina riitä lainojen takaisinmaksuun.

Monen kotitalouden taakka käy ylivoimaiseksi, jos perheen tulovirtaan tulee häiriö vaikkapa työttömyyden, sairastumisen tai avioeron takia. Henkilökohtaista taloutta ei saisi missään oloissa vetää niin kireäksi, ettei siinä ole pelivaraa arkielämän häiriötilanteiden varalle.

Elämässä pitää olla muutakin sisältöä kuin jatkuvaa uurastusta asuntolainan maksamiseksi.

Päivän lehti

8.4.2020