Pääkirjoitukset

Lautamiehillä on edelleen roolinsa

Valtiontalouden tuottavuusohjelma ja ankarat säästöt ovat heijastuneet myös oikeuslaitoksen toimintaan. Käräjäoikeuksien määrää on vähennetty ja istuntoja on keskitetty suurempiin yksiköihin.

Keskittäminen on johtanut pitempiin istuntomatkoihin myös Kanta-Hämeessä: Forssa menetti aikoinaan oman käräjäoikeuden ja lounaishämäläistenkin oikeutta istutaan nykyään Hämeenlinnassa. Toiminta on kuitenkin myös tehostunut. Päätöksenteko on joustavampaa ja tehokkaampaa.

Tuomarit voivat lakimuutoksen jälkeen ratkoa osan jutuista yksinään. Maallikkotuomarit eli lautamiehet eivät ole enää mukana muun muassa selkeiden riitajuttujen käsittelyssä. Se on helpottanut asioiden eteenpäin viemistä ja käsittelyajat ovat hieman lyhentyneet. Se on kaikkien osapuolien etu.

Muutokset ovat heijastuneet merkittävästi lautamiesten määrään. Maallikkojäseniä on noin 500 vähemmän kuin vuosi sitten.

Käräjäoikeuden kokoonpanossa istuu kesällä tapahtuneen muutoksen jälkeen kaksi lautamiestä aiemman kolmen sijasta. Lautamiehet ovat aina paikalla yhteiskunnallisesti merkittävissä ja vakavimmissa rikosjutuissa. Oikeusministeriön uusi linja on toimiva ja aiempaa tehokkaampi.

Maallikkotuomareiden rooli on ollut suurennuslasin alla jo pitkään. Vanha 1400-luvulla alkanut järjestelmää on haluttu ajaa kokonaan alas. Maallikkotuomareilla on kuitenkin edelleen tärkeä rooli oikeuskäsittelyn läpinäkyvyyden ja kansalaisten oikeusturvan kannalta.

Lautamies tuo ripauksen maalaisjärkeä, paikallistuntemusta ja erilaista näkökulmaa oikeudenistuntoihin. Kansalaisnäkökulmaa ei pidä väheksyä oikeuslaitoksessakaan.

Lautamiehet valitaan vaalikausittain. Valtuustot valitsevat 25–62-vuotiaat edustajat lautamiehen tehtäviin neljäksi vuodeksi. Puolueet asettavat omat ehdokkaansa ja juuri tätä puoluenäkökulmaa vierastetaan edelleen.

Valintajärjestelmään on päädytty, koska parempaakaan ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Ei myöskään pidä nähdä asiaa niin yksinkertaistaen, että vaaleissa valituilla luottamushenkilöillä ei olisi kykyä ja halua valita sopivia, mutta myös päteviä henkilöitä lautamiehiksi.

Käräjäoikeuksiin ei kuitenkaan kaivata jatkossakaan lautamiehiä, jotka ovat tiiviisti ja leimallisesti mukana paikallisessa päätöksenteossa, joka sisältää kannanottoja usein hyvinkin kiistanalaisiin asioihin.

Kyse ei ole suuresta ongelmasta, mutta asia nousee aina esiin, kun maallikkotuomarijärjestelmää arvioidaan. Selvää on, että valintamenettelyä arvioidaan jälleen, kun oikeuslaitoksen rakenteita uudistetaan.

Päätöksentekojärjestelmä ei ole oikeuslaitoksen suurin ongelma. Kohtuuttomat oikeudenkäyntikulut ja pitkät käsittelyajat aiheuttavat edelleen enemmän harmia asianosaisille. Yksityisille oikeusavustajille maksetut palkkiot ovat nousseet vajaassa kymmenessä vuodessa yli kolmanneksen eli toistakymmentä miljoonaa.