Pääkirjoitukset

Liikennevirasto ei taivu äkkiliikkeisiin

Liikenneviraston julkaisema tuore liittymäselvitys näyttää varovaista vihreää valoa Hämeenlinnan ja Riihimäen pitkään ajamille Moreenin ja Arolammen eritasoliittymille. Hattulan Mervellekään raportti ei sano suoraan ei, mutta edessä on vielä pitkä lisäselvitysten tie.

Sen sijaan Kirstulaan suunnitellulle autokaupan keskittymälle selvitys ei lupaa hyvää. Sunny Car Centerin liittymä ei täytä kokonaan yhtäkään selvityksessä käytettyä kriteeriä.

Pahimmillaan se voi vaarantaa koko hankkeen.

Sunny Car Centerin johto on toistuvasti todennut, että amerikkalainen investori on määritellyt mukaan lähdön ehdoikseen Kaurialan autokauppa-alueen kaavoituksen ja oman liittymän moottoritielle. Näistä ensimmäinen on toteutunut, mutta toinen vaikuttaa entistä hankalammalta.

Perusongelmana liittymän toteutumisessa on se, että autokaupan keskus sijaitsee liian lähellä nykyistä Ojoisten liittymää. Välimatkaa on vain noin puolitoista kilometriä, mikä on liikenneviraston mukaan puolet liian vähin nykysuosituksesta.

Lisäksi autokaupan keskuksen asemakaava ja siihen liittyvä liikenneselvitys on aikanaan tehty sillä oletuksella, että liikenne voidaan hoitaa nykyisen liikenneverkon ja Ojoisten eritasoliittymän kautta.

Viranomaisten on vaikea nähdä, miten tilanne on hankkeen edetessä muuttunut. Liikenneviraston selvityksessäkin todetaan, että Sunny Car Center on esimerkki nopeasti syntyvistä liittymätarpeista. Tiehallinnon perustuksille luotu jäykkä virkamieskoneisto ei hevillä taivu näin nopeisiin liikkeisiin.

Autokaupan keskus saa kuitenkin vahvaa taustatukea Hämeen liitolta, joka kiirehti heti tuoreeltaan ja pyytämättä laatimaan selvityksestä kannanoton liikennevirastolle. Liitto korostaa selvityksen pilottimaista luonnetta ja toivoo, ettei kolmostien jatkosuunnittelussa suljeta pois myöskään Kirstulan liittymän toteutusta.

Toivoa ei pidä menettää, sillä toteutuessaan autokaupan keskus eittämättä olisi merkittävä investointi ja työllistäjä paitsi Hämeenlinnalle, myös maakunnan laajuisesti.

Toisaalta ei yksi yritys voi myöskään sanella kunnan ja valtion päätöksiä.

Nähtäväksi jää, pitääkö autokaupan keskuksen investori yhä kiinni vaatimuksistaan. Onko oma ramppi todella kynnyskysymys muuten kannattavaksi lasketulle hankkeelle?

Harva poikkeaa autokaupoille ohi ajaessaan hetken mielijohteesta, joten liikkeen helpoin mahdollinen saavutettavuus tuskin ratkaisee ostopäätöstä.

Mikäli oma liittymä kuitenkin on edelleen hankkeelle välttämätön, toteutuksessa on muitakin vaihtoehtoja perinteisen eritasoliittymän rinnalla.

Suuntaisliittymät tai rinnakkaistiet ovat yksi mahdollisuus, joka kannattaa tutkia perusteellisesti.

Päivän lehti

30.5.2020