Pääkirjoitukset

Lukemattomasti on kirjastoilla tehtäviä

Kuntalaiskyselyissä asiakkaat arvottavat kirjastojen moninaiset palvelut korkealle. Uudistuva kirjastolaki tunnustaa kirjastojen laajan tehtäväkirjon.

Kirjastojen pitää uuden lain mukaan toimia aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäjänä, mikä on kirjastoille yleispiirteittäin tuttua. Kirjastolaisilla on uutta pohdittavaa, miten toimia yhteiskunnallisen keskustelun foorumina.

Uusi kirjastolaki on poistamassa asiakkailta kirjaston omien aineistojen varausmaksut, mutta loiventaa alan pätevyysvaatimuksia. Aiemmin asetus pätevyyksistä on ollut tiukka, mutta jatkossa pätevyyksien määrittely jää kirjastoja ylläpitävien kuntien kontolle.

Ammattitaidon arvostaminen ei taida kaikissa kunnissa toteutua pelkkänä hurskaana toiveena, mutta kirjasto tarvitsee hyvin koulutettua henkilökuntaa. Nytkään aluehallintovirastolla ei ole juuri paperisotaa kovempia keinoja kajota puutteisiin.

Parasta uudistuksessa on se, että yleinen kirjasto säilyy edelleen kunnan ylläpitämänä maksuttomana perus- ja lähipalveluna. Perusteltua on maksujen periminen myöhässä palautetusta aineistosta tai noutamattomista varauksista, jotta aineistokierto ei katkea.

Kirjastolle on olennaista yhteistyö koko ympäröivän yhteisön kanssa ja naapurikirjastojen kanssa. Kirjasto on kaikenikäisten monikulttuurinen olohuone, lähes monitoimikeskus ja yleisötapahtumien paikka.

On erilaisten lainausten lisäksi lehtien ja kirjojen lukua, netin käyttöä, äänitteiden kuuntelua, pelailua, lukupiirejä, näyttelyitä ja keskustelutilaisuuksia.

Kirjasto palvelee niin lapsiperheitä, nuoria, opiskelijoita, työssäkäyviä, työttömiä kuin eläkeläisiäkin. Kirjastoista voi lainata vaikka frisbeekiekkoja.

Kirjasto muuttuu ajan mukana, ja kirjastolakia on päivitettävä verkottuneen kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin. Palvelujen turvaaminen vaatii myös rahoitusta, sillä karsittavaa ei juuri löydy.

Kirjasto tarjoaa edelleen kaikille annoksen kirjasivistystä, hengenkulttuuria ja myös sosiaalista pääomaa.

Suomi olisi vallan toinen paikka ilman laajaa lukutaitoa ja kirjastopalveluita, jotka eivät kysy käyttäjiltään maksukykyä. Näin pitää pysyäkin.

Tieto, kulttuuri ja sähköiset aineistot on pidettävä aina kaikkien saavutettavissa.

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic