Pääkirjoitukset

Lukioverkko uuteen tarkasteluun

Hämeenlinnassa on jälleen nostettu kissa pöydälle. Koulutuskeskus Tavastia ja lukioliikelaitos ehdottavat lukioselvitystä, jossa tutkittaisiin kaupungin kaikkien kolmen lukion yhdistämistä Kaurialan lukion yhteyteen.

Ajatus ei ole suinkaan uusi. Tähän asti se on aina pikaisesti haudattu, mutta silti idea näyttää nousevan tuhkasta parin vuoden välein uudelleen esiin.

Päätöksenteosta ei tule tällä kertaa helppoa. Kuntatalous on aiempiin kierroksiin verrattuna aivan toisenlaisessa kunnossa. Kaikesta on säästettävä, eikä valtiota voi huutaa apuun.

Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio yhdistettiin Lyseon lukioon muutama vuosi sitten. Fuusiota vastustettiin päätöksen alla näyttävästi, mutta sittemmin kohu on laskeutunut ja kaupungin itäpuolen lukio-opiskelijat tyytyneet kohtaloonsa.

Ajatus Lyseon lukion siirtämisestä pois Lyseonmäeltä herättää kuitenkin vielä suuremman vastalauseiden myrskyn. Lukuisten merkkihenkilöiden käymä oppilaitos on niin iso osa Hämeenlinnan historiaa, ettei koulun puolustajista ole pulaa. Keskustelussa tunteet nousevat väkisinkin pintaan.

Lyseon lukion säilyttämistä nykyisellä paikallaan kaupungin keskustassa perustellaan varsinaisten järkisyiden ohella etenkin kulttuurihistoriallisilla perusteilla. Lyseon ja Kaurialan lukiot sijaitsevat noin kilometrin päässä toisistaan, mutta niiden identiteetti on varsin erilainen.

Myös Lammin lukion mahdollinen lakkauttaminen poikinee pontevia vastalauseita. Pieni maaseutulukio on pärjännyt yllättävänkin hyvin lukiovertailuissa.

Sen olemassaoloa on perusteltu myös alueella asuvien pitkillä koulumatkoilla Hämeenlinnan keskustaan, naapurikuntien oppilailla ja yhteisillä opettajilla yläkoulun kanssa.

Toisaalta Lammin lukio tekee jatkuvasti tappiota, mitä sen ylläpitäjä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, ei katso hyvällä. Jotain täytyy tehdä, sillä lukioiden valtionosuudet ovat pienenemässä entisestään.

Lammin lukion lakkautusuhka herättää hermostuneisuutta myös Hattulassa, joka päätti juuri siirtää Parolan lukion Koulutuskuntayhtymä Tavastian alaisuuteen. Sopimukseen on tosin kirjattu, että päätökset lukioiden lakkauttamisista tehdään ainoastaan kyseisen kunnan suostumuksella.

Näin ollen lukioliikelaitoksen johtokunta tai Tavastian yhtymähallitus eivät voi yksipuolisesti päättää yhdenkään lukion lakkautuksesta, ei myöskään Lammin tai Lyseon lukion. Viime kädessä Hämeenlinnan lukioverkosta päättää siis Hämeenlinnan kaupunki ja Parolan lukiosta Hattulan kunta.

Kaupunki pääsee sanomaan sanansa myös lukioselvityksen teosta. Seuraavaksi asiaa käsittelee lasten ja nuorten lautakunta.

Selvitys kannattaa varmasti joka tapauksessa tehdä, oli halua yhdistämisiin tai ei. Huolella tehty selvitys osoittaa kaikkien ratkaisujen hyvät ja huonot puolet. Sen jälkeen päättäjät voivat tehdä ratkaisunsa tietoon nojaten.