Pääkirjoitukset

Luottamushenkilöitä kannattaa arvostaa

Huhtikuussa pidettävien kuntavaalien ehdokasasettelu on kääntynyt loppusuoralle.

Tulevien valtuutettujen toimenkuva muuttuu kesken kauden olennaisesti, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy kunnilta maakunnille vuoden 2019 alussa. Näin ollen valtuutetutkin päättävät nykyistä vähemmistä asioista. Se saattaa vaikuttaa kansalaisten haluun hakeutua ehdokkaiksi.

Se tiedetään, että ihmiset äänestävät hävettävän laiskasti kuntavaaleissa. Viime kuntavaaleissa äänesti vain 58,3 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysprosentti oli erittäin alhainen etenkin verrattuna presidentinvaaleihin.

Kuntavaaleissa kannattaa ehdottomasti äänestää, koska valtuutetut tekevät keskeisiä kuntalaisten arkeen vaikuttavia päätöksiä. Kuntien valtuustoissa päätetään sote-mullistuksen jälkeenkin päivähoidosta, kouluista, elinkeinojen edistämisestä ja maankäytöstä eli siitä, mihin saa rakentaa ja missä tiet kulkevat. Myös soten tullessa on tärkeää, että kuntapäättäjät ovat ajan tasalla.

Kunnallisalan kehittämissäätiön marraskuisesta vaalikyselystä käy ilmi, että ihmiset pitävät hyvänä kunnanvaltuutettuna itsenäistä, koko kunnan etua ajavaa henkilöä, joka pitää aktiivisesti yhteyttä kuntalaisiin ja ajaa määrätietoisesti heidän etuaan.

Puolueiden olisi ehdottomasti löydettävä päteviä ja sitoutuneita ehdokkaita listoilleen.

Ehdokkaalla tulee olla rohkeutta esittää eriäviä mielipiteitä, mutta myös kykyä nähdä oma vastuunsa päätöksenteossa.

Hyvien ehdokkaiden löytyminen voi olla vaikeaa, sillä työelämä vie ihmisiltä yhä enemmän aikaa ja voimia. Nykyään ihmiset arvostavat myös perhettä ja vapaa-aikaansa, eikä aikaa enää välttämättä riitä kunnallisiin luottamustoimiin.

Kynnystä asettua kuntavaaleissa ehdolle voi nostaa myös sosiaalinen media, missä kuka tahansa voi ruotia tehtyjä päätöksiä ja kritisoida päättäjiä rajustikin. Lisäksi virheellisten tietojen oikaiseminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta.

Onneksi sosiaalisessa mediassa on myös toinen, myönteisempi puoli: sen kautta tavalliset ihmiset pääsevät huolineen aikaisempaa paremmin myös asiallisesti ääneen.

Rakentavaan asiallisuuteen kuuluu ehdottomasti myös se, että vastuunsa kantavat luottamushenkilöt saavat ansaitsemaansa arvostusta.

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic