Pääkirjoitukset

Maailmaa pelastamaan kasvisruoka kerrallaan

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat saaneet oman ruokailusuosituksen, joka kehottaa oppilaitoksia tarjoamaan kasvisruokaa päivittäin ja vähentämään ruokahävikkiä.
Kasvisruoka ei ole oppilaitoksissa enää marginaalia. Kuva: Esko Tuovinen
Kasvisruoka ei ole oppilaitoksissa enää marginaalia. Kuva: Esko Tuovinen

Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n julkaisema uusi ruokailusuositus on ensimmäinen vain toiselle asteelle suunnattu suositus. Kauniina periaatteena on edistää kestävää elämäntapaa, osallisuutta ja terveyttä.

Suosituksen mukaan ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa tulee toisena ateriana aina tarjota kasvisruokaa. Ruokahävikin ohella pitää raaka-ainevalinnoissa huomioida ruoan terveys-, ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

Opiskelijaruokailun ohjeistus perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

Toisen asteen ruokailusuositus muistuttaa valtion ravitsemusneuvottelukunnan uudistamaa kouluruokasuositusta parin vuoden takaa. Valitettavasti kasvisruokapäivinä oppilaita on tavannut olla ruokaloissa vähemmän kuin muina päivinä.

Uusi suositus kannustaakin opiskelijoiden osallistamista ruokailuasioissa.

Ravinnon lisäksi ruokailulla on merkitystä yleisen hyvinvoinnin edistäjänä ja osana oppilaitosten toimintakulttuuria.

Opetushallitus ja THL ovat oikeassa siinä, että syömiseen liittyvillä valinnoilla on iso merkitys. Niissä painottuvat elämäntapa ja terveysmielikuvat. Ruokaan liittyy nykyään myös maailmankatsomuksellisia ulottuvuuksia.

Kouluruoka ja kasvisruoka eivät ole pelkkiä ravintokysymyksiä, vaan herättävät voimakkaita tunteita. Kasvisruokailu on kasvava suuntaus, ja kasvisruoka on muuttunut jopa nopeammassa tahdissa kuin kouluruoka.

Tärkeintä koulunkäynnin ja ruokahävikin kannalta on tarjotun ruoan syöminen ja pahinta sen heittäminen haaskoon. Maksuttomuus ei tarkoita, että ruoka olisi vähäarvoista.

Kouluruoan on ruokittava nuoret niin, että he jaksavat opiskella. Tämä onnistuu hyvin myös kunnolla suunnitellulla ja maittavalla kasvisruoalla.

Uusi ruokailusuositus ei aiheuta mullistusta maakunnassa, sillä oppilaitoksissa kasvisruokavaihtoehdot ovat arkipäivää ja myös ruokahävikin vähentämiseen on panostettu.

Kasvisruoka ei ole enää marginaalia. Sen syöjä voi bonuksena katsoa tekevänsä hyvää koko maailmalle.