Pääkirjoitukset

Maakaasuhankkeessa ilmennyt putkinäköä

Suomen putkikaasumarkkinat ovat uuden tilanteen edessä. Kilpailu on nyt vapautunut ja tarjolla on kaksi toimittajaa.
Balticconnector-kaasuputken kompressioasema Inkoossa on toimintakunnossa. Kuva: Joel Maisalmi
Balticconnector-kaasuputken kompressioasema Inkoossa on toimintakunnossa. Kuva: Joel Maisalmi

Valtio-omisteisen Gasumin putkikaasumonopoli päättyi vuodenvaihteessa. Uusi haastaja on virolainen Elenger, joka Virossa tunnetaan nimellä Eesti Gaas.

Kaasun tukkumyynti ja siirtoverkko on nyt eriytetty toisistaan. Kaasuputkista ja kaasun siirrosta vastaa vastaperustettu, valtion omistama Gasgrid Finland oy.

Virolaiskilpailija lupailee, että kilpailun avaaminen tietää maakaasun hinnan laskua Suomessa. Kuluttajahinnat ovat tosin pitkälti kiinni paikallisten jakeluyhtiöiden hinnoittelusta.

Muutoksen taustavoimana on kaksisuuntaisen Balticconnector-kaasuputken rakentaminen Suomen ja Viron välille. Tätä ennen maakaasua virtasi Suomeen putkea pitkin ainoastaan Venäjältä.

Uusi kaasuputkiyhteys mahdollisti paitsi Suomen ja Viron kaasumarkkinoiden avaamisen myös integroinnin muuhun Eurooppaan EU:n mahtituella.

Suomenlahden alittava kaasuputki parantaa kaasujärjestelmien toimintavarmuutta ja mahdollistaa hajautetun kaasunsaannin sekä mm. nesteytetyn maakaasun LNG:n ja biokaasun käytön.

Tankkausasemaverkosto on Suomessa laajentunut suuresti kaasuautojen yleistyttyä.

Maakaasun siirtoputkisto kattaa vain eteläisen ja kaakkoisen Suomen, joten siirtoverkkoon liittyvän kaasumarkkinan kasvunäkymät ovat varsin rajalliset.

Maakaasun käyttö teollisuudessa ja energianlähteenä on pudonnut reilussa kymmenessä vuodessa liki puoleen. Syynä on maakaasun korkea verotus.

Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää parhaillaan energiaverotuksen uudistusta. Vaikeuskerrointa työssä riittää.

Terve kilpailu on joka tapauksessa aina tervetullutta. Biokaasussa ja nesteytetyssä maakaasussa LNG:ssä kilpailu on ollut avointa jo pitkään.

Gasum ja Elenger harrastavat viherpesua tähdentämällä hiilineutraalin biokaasun tarjontaa. Valtaosalla tankkausasemista on tarjolla sekä bio- että maakaasua, mutta maakaasua saa halvempaan hintaan.

Kaasulla on odotettavissa kysynnän kasvua teollisuuden ja voimalaitosten sijaan oikeastaan vain maantieliikenteestä ja merenkulusta.

Päivän lehti

23.9.2020

Fingerpori

comic