Pääkirjoitukset

Maakunnan väki tukee sairaanhoitopiiriään - Assi-sairaala on silti monelle vaikea pala

Tuoreen kyselytutkimuksen tuloksissa näkyy, että vilkuilu naapurimaakuntien keskussairaaloiden suuntaan on vähentynyt. Assi-sairaala on silti monelle vaikea pala.

Kantahämäläiset näyttävät ymmärtävän oman sairaanhoitopiirinsä ja keskussairaalansa tärkeyden aiempaa paremmin. Näin voi tulkita sairaanhoitopiirin teettämää tuoretta kyselytutkimusta.

Arvailtavaksi jää, kuinka paljon tuloksessa oli ”koronavaikutusta”. Ajatteleeko entistä useampi, että omassa maakunnassa on elintärkeää olla korkean tason erikoissairaanhoidon osaamista?

Kyselyn tekeminen alkoi päivä sen jälkeen, kun maan hallitus oli todennut koronavirustilanteen vuoksi vallitsevat poikkeusolot. Kantahämäläisten ja naapurimaakuntien asukkaiden mielipiteitä ja -kuvia alueiden sairaaloista kyseltiin huhtikuun puoleenväliin asti.

Erityisen huomattava muutos vuoden takaiseen edelliseen kyselyyn nähden oli Hämeenlinnan seudulla: viime vuonna melkein joka neljäs oli sitä mieltä, että seudun pitäisi hakeutua jonkin toisen sairaanhoitopiirin osaksi ja erota Kanta-Hämeen piiristä, mutta nyt niin ajattelee enää alle kuusi prosenttia!

Merkityksellistä on myös se, että sairaanhoitopiiri- ja Assi-kriitikkona profiloituneella Riihimäen seudulla asuvista vastaajista enää viisitoista prosenttia haikaili sairaanhoitopiirin vaihtoa, kun vuosi sitten määrä oli kaksinkertainen.

Myös Forssassa omaan piiriin sitoutuminen parantui, vajaasta 20 prosentista 15:een.

Kyselyn tuloksissa näkynee myös huoli suunnitellun uuden keskussairaalan, Assin, kohtalosta. Kun suunnittelu on jo muutamaan kertaan pantu uusiksi, valmistelijoiden murheet voivat tarttua hankkeen rahoittajiin – mutta samalla vahvistuukin käsitys, että uusi sairaala on koko maakunnan elinvoiman kannalta äärimmäisen tärkeä.

Kun tutkimuksessa kysyttiin tarvitaanko Kanta-Hämeessä kokonaan uusi keskussairaala, selkeimmin sitä kannattivat Hämeenlinnan seudulla asuvat. Tuo on luontevaa, kun uusikin sairaala nousisi keskuskaupunkiin.

Päätöksenteon vaikeutta ja jätti-investoinnin mittakaava kuvaa se, että kaikista vastaajista 39 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään Assista. Forssassa, jossa huoli omasta sairaalasta on ollut erityisen suurta, osuus oli peräti 50,4 prosenttia.

Päivän lehti

6.7.2020