fbpx
Pääkirjoitukset

Maakunta tavoittelee kestävää talouskasvua

Hämeen seuraava maakuntaohjelma vannoo kestävän kasvun nimiin. Keskeisenä teemana ovat elinkeinoelämän ja yritysten tarpeet sekä ilmastonmuutoksen hillintä.
Hämeen liitto liputtaa kestävän kehityksen puolesta. Kuva: Riku Hasari
Hämeen liitto liputtaa kestävän kehityksen puolesta. Kuva: Riku Hasari

Hämeen liiton maakuntaohjelma vuosille 2022–2025 on edennyt nyt nähtäville. Työstämisen aikana ohjelman nimi on vaihtunut vihreästä kestäväksi kasvuksi.

Ohjelman luonnosta voidaan vielä säätää saatavien lausuntojen perusteella.

Kestävän kasvun Häme pyrkii tuomaan esiin uudenlaista tekemisen ja ajattelun mallia. Hämeen kehittämiseen on haettu vakuudeksi maakunnan avaintoimijoiden yhteistä tahtoa.

Maakuntaohjelman tärkeydestä kertoo se, että se kattaa alueen mahdollisuuksiin ja eri tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.

Hämeen liitto haluaa painottaa tulevina vuosina etenkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja nojautuu siinä alansa ja alueen eturivin yrityksiin. TKI-rahoituksen määrässä on vielä kohennettavaa.

Maakuntaohjelma mielii edistää innovointia, talouskasvua ja kansainvälistymistä. Keinona on keskittää kovin rajalliset resurssit omiin vahvuuksiin ja vain tiettyihin, vaikuttavimpiin hankkeisiin. Merkittävä osa maakunnan kehittämisestä toteutetaan juuri hankkeilla.

Haasteena tässä on tehdä juuri oikeat valinnat, ettei tulisi veikatuksi väärää hevosta. Lähivuosienkin kehityksen ennustamisessa on haasteensa.

On hyvä tarkistaa ohjelman tavoitteita pitkin matkaa.

Päämääränä on kilpailukykyinen, houkutteleva ja elinvoimainen Kanta-Häme. Kirittävää on etenkin työn tuottavuudessa, sillä maakunnan teollisuus on työntekijävaltaista.

Maakunnan helmasyntinä mainittakoon rakenteellinen työttömyys sekä noususuunnasta huolimatta vielä vähäinen viennin osuus.

Panostaminen kansainvälistymiseen kohentaisi myös maakunnan houkuttelevuutta, työperäistä maahanmuuttoa, matkailua sekä kansainvälisen kehittämis- ja investointirahoituksen määrää.

Digitaalisuuden eri skenaarioita on alueelle hahmoteltu jopa vuoteen 2050 saakka.

Yleispiirteisessä maakuntaohjelmassa sanat mainitaan teoiksi, sillä ohjelma on tehty toteutettavaksi. Tavoitteiden toteuttamisessa valokeilaan astuu konkretia.

Menot