fbpx
Pääkirjoitukset

Maakuntakaava pohjaa maltilliseen kasvuun

Kasvu edellyttää kunnilta aktiivisia toimia niin asunto- kuin elinkeinopolitiikassakin.
Ehdotus sisältää mielenkiintoisia liikennevarauksia. Kakkostien merkittävään parantamiseen varaudutaan, Forssan ja Humppilan vaiheilla jopa lisäkaistoihin. Kolmostiestä voisi joskus tulla kuusikaistainen. Kuva: Lassi Puhtimäki
Ehdotus sisältää mielenkiintoisia liikennevarauksia. Kakkostien merkittävään parantamiseen varaudutaan, Forssan ja Humppilan vaiheilla jopa lisäkaistoihin. Kolmostiestä voisi joskus tulla kuusikaistainen. Kuva: Lassi Puhtimäki

Tuskin on liioittelua väittää, että enemmistöä ihmisistä kuntien kaavoitus, saati maakuntakaava, ei voisi vähempää kiinnostaa. Kiinnostus herää vasta, jos kaavoitus jollain tavalla koskee ihmistä itseään, naapuriin tulee esimerkiksi aluevaraus tuulipuistolle.

Huomenna maakuntavaltuustossa esillä oleva ehdotus uudeksi maakuntakaavaksi koskee silti jokaista kantahämäläistä.

Maakuntakaava linjaa pitkällä aikavälillä maankäyttöä koko maakunnassa. Se ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten toimintaa.

Se kertoo rakentamisen ja muun ympäristön kehittämisen suuret linjat tuleville vuosikymmenille.

Maakuntakaava kytkee toisiinsa valtakunnallisia, maakunnallisia, seudullisia ja paikallisia tavoitteita. Se on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoista yleispiirteisin.

Maakuntakaavan pohjalta ei rakenneta mitään, mutta kuntien pitää ottaa sen linjaukset huomioon omissa yleis-, asema- ja rantakaavoissaan.

Nyt valmistuneen kaavaehdotuksen kipukohta on varmasti ollut väestöennuste, joka on synkentynyt vuosi vuodelta. Uuden maakuntakaavan valmistelu aloitettiin vuonna 2015, jolloin tällaista tilannetta ei vielä voitu kuvitella.

Ennustetta onkin rukattu useaan otteeseen. Sen mukaan suunta kääntyy ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä nousuun. Tämä edellyttää kunnilta aktiivisia toimia niin asunto- kuin elinkeinopolitiikassakin. Jos ei tehdä mitään, se kostautuu.

Maakuntakaava tähtää vuoteen 2040. Siihen mennessä väestön ennustetaan kasvavan reilulla 3 000 asukkaalla.

Ehdotus sisältää mielenkiintoisia liikennevarauksia. Kakkostien merkittävään parantamiseen varaudutaan, Forssan ja Humppilan vaiheilla jopa lisäkaistoihin. Kolmostiestä voisi joskus tulla kuusikaistainen.

Pääradalle on varaus neljään raiteeseen nykyisellä väylällä. Uutta linjausta maakuntakaava ei sisällä. Myös Forssan seudun kytkeminen valtakunnan rataverkostoon on mainittu yhteystarpeena.

Hämeen liitto on valmistellut maakuntakaavaa tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Ehdotus ei sisällä suuria kiistakohtia, mutta yksityiskohdista voi yhä syntyä keskustelua.

Menot