Pääkirjoitukset

Maakuntapankilla leveät hartiat

Hämeenlinna 2.8.2013

Pankki harjoittaa liiketoimintaa, jossa tuotteena on raha. Pankilla on kuluja, joita yhteiskunta kasvattaa lisäämällä sääntelyä ja vaatimalla pankeilta yhä suurempia pääomia. Perusasiat saattavat unohtua, jos omaan pankkiin ja ylipäätään pankkien toimintaan suhtaudutaan pelkällä tunteella.

Paikalliset osuuspankit ovat vuosikymmeniä vakuuttaneet, miten ne pärjäävät yksin. Ne selviytyvät, jos eivät lainaa rahaa entiseen tapaan asiakkaille eivätkä pyri parantamaan palveluaan. Voidaan hyvin kysyä, selviytyvätkö asiakkaat ja yhteiskunta, jos pankit joutuvat tiukentamaan lainanantoaan. Mistä löytyvät varat asuntokauppoihin ja yritysten investointeihin? Miten pankki voi maksaa asiakkaille talletuksista korkoa, jos se ei voi lainata varoja edelleen muille asiakkaille.

Yksin säännöt riskien keskittymisestä estävät tehokkaasti pienten pankkien luotonantoa investointeihin. Kaikkein pienimmät paikallispankit eivät voi enää rahoittaa edes pienimuotoista rakennusliikkeiden asuntotuotantoa. Sääntöjä voidaan moittia markkinoiden virheellisestä kuristamisesta. EU:n tiukat pankkitoiminnan säännöt ovat kuitenkin tosiasia, jolle välttämättä ei edes Suomi voi mitään.

Kantahämäläiset osuuspankit vastaavat pankkitoiminnan muutoksiin kokoamalla voimansa Etelä-Hämeen Osuuspankkiin. On väitetty, etteivät asiakkaiden omistamat yhtiöt kykene kehittämään yhtiönsä toimintaa ajan vaatimusten hengessä. Osuuspankkien päätös osoittaa, että niiden luottamushenkilöt ja jäsenet kykenevät tarvittaessa ylittämään perinteiset ennakkoluulot ja tekemään pitkäjänteisiä päätöksiä.

OP-Pohjola-ryhmän osuuspankeille lasketaan yhteinen vakavaraisuus. Olisi perin juurin omituista, jos pankkikohtaiset säännöt kuitenkin estävät osuuspankkien luotonantoa. Maakunnallisen osuuspankin hartiat ovat kaikissa asioissa tuntuvasti leveämmät kuin yhdenkään paikallisen pankin. Se voi hoitaa keskitetysti sääntelyn tuomaa byrokratiaa ja leventää asiakaspalveluja.

Janakkalan Osuuspankki jäi pankkifuusion ulkopuolelle tiukan äänestyksen jälkeen. Se, että edustajiston vähemmistö kaatoi hankkeen, ratkesi yhdellä äänellä. Janakkala jää maantieteellisesti maakunnallisen osuuspankin sisälle.

Ihmiset eivät elä virallisten kuntarajojen sisällä. Monissa kunnissa enemmistö työssäkäyvistä ihmisistä käy töissä ja asioi enimmäkseen muualla kuin kotikunnassaan. On mahdollista, että Janakkalan Osuuspankin päätös ei osoittaudu kestäväksi.

Janakkalassa pankkifuusion vastustajat katsoivat, että sulautuminen olisi ennakoinut kuntaliitoksia. On vaikea nähdä, että yksityisten liikelaitosten maakunnalliset organisaatiot ennakoisivat kuntien rajamuutoksia. Asian voi kysyä toisin: Onko mahdollista, että kuntaliitosten jälkeen yhden kunnan paikallispankiksi perustettu pankki toimii kahdessa kaupungissa?

Päivän lehti

1.6.2020