Pääkirjoitukset

Maanteiden talvihoitoon on perusteltua panostaa

Maanteiden talvihoitoluokkien korotuksesta hyötyvät etenkin raskaan liikenteen kuljetukset ja työmatkaliikenne vilkkailla tieosuuksilla.
Maanteiden talvihoito saa kaivatun lisärahoituksen.

Talviliikennöinti helpottuu pääteillä hoitoluokkien muutoksilla ja alemmalla tieverkolla laatuvaatimusten tarkistusten ansiosta. Hoitoluokka määrää esimerkiksi sen, pidetäänkö tie suolattuna läpi talven ja kuinka usein tie aurataan.

Hoitoluokkien korotus ensi vuoden alusta koskee erityisesti vilkasliikenteisiä teitä, joilla on paljon raskasta liikennettä. Tämän on tarkoitus vähentää vakavia onnettomuuksia ja raskaan liikenteen ulosajoja.

Hoitoluokkakorotus koskee noin 15 prosenttia Suomen maantieverkostosta eli 11 000 – 12 000 kilometriä.

Kun tieurakoiden kilpailutukset on tehty, hoitoluokkia nostetaan edelleen noin 3000 kilometrin matkalla seuraavan viiden vuoden aikana.

Liikennevirasto laskee valittujen teiden vilkkaan liikenteen perusteella, että vuodenvaihteen jälkeen yli 30 prosenttia liikenteestä saa nykyistä parempaa palvelutasoa.

Kanta-Hämeessä voidaan tyydytyksellä tervehtiä talvihoidon luvattua paranemista 10-tiellä Forssasta Hämeenlinnaan, 12-tiellä Tuuloksesta Pälkäneelle ja 54-tiellä Tammelasta Lopelle.

Tarvetta olisi toki laajemmaltikin.

Talvihoidon parannuksen mahdollistaa valtion lisätalousarviossa ensi vuodelle osoitettu 15 miljoonan euron lisäpanostus.

Liikennevirasto ja ely-keskukset ottavat näin varteen tienkäyttäjien palautteen siitä, että teiden kunto vaihtelee liikaa eri osuuksilla.

Myönteistä on, että alemmallakin tieverkolla aletaan aikaistaa liukkaudentorjuntaa ja osin aurausta urakoiden kilpailutuksen myötä. Auraus alkaa aiempaa pienemmillä lumimäärillä.

Liukkaudentorjunta tarkoittaa lisääntyvää suolan ja hiekoitushiekan käyttöä. Pohjavesialueilla on syytä käyttää tavallisen suolan sijasta natrium- tai kaliumformiaattia.

Uudet toimintalinjat koskevat periaatteessa koko maata, mutta niitä on järkevä soveltaa alueellisesti olosuhteiden ja tarpeiden mukaan.

Talvihoidon parannus on askel oikeaan suuntaan, kun nykytalvina säät vaihtelevat liukkaasti nollan tuntumasta lumimyräköihin asti. Talvihoito ei silti takaa kesäolosuhteita.