Pääkirjoitukset

Maaseutua ei pidä alistaa kaupunkien reservaatiksi

Muuttoliikkeeseen erikoistunut valtiotieteen tohtori Timo Aro ryöpyttää käsityksiä siitä, miten Suomen jyrkkeneviin alueellisiin eroihin pitäisi vaikuttaa.

Aron tuoreen raportin mukaan suuret kaupungit ja niiden vaikutusalueet ovat kasvaneet edelleen vuosina 2010–2014. Maaseudun tyhjentyminen jatkuu: suomalaiset pakkaantuvat yhä enemmän kasvukeskuksiin.

Muuttoliike keskittyy vahvasti nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Se tietää sitä, että myös syntyvyys on suurinta kasvukaupungeissa. Kuolleisuus nakertaa edelleen syrjäseutujen väestöpohjaa.

Koko maan asuttuna pitäminen on tutkija Timo Aron mukaan illuusio, harhakuva. Ylen haastattelussa hän kutsuu puhumista koko maan asuttamisesta ja tasaisesta aluerakenteesta peräti vaaralliseksi.

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara puolestaan kutsuu keskittymistä ”luonnonlain kaltaiseksi”. Kehitykseen on hänen mukaansa vaikeaa ja jopa tarpeetonta puuttua.

Tutkijat eivät ole onneksi kaikki samasta puusta. Osa näkee Suomen ulottuvan myös Kehä III:n pohjoispuolelle.

Aluemaantieteen professori Hannu Katajamäki on toistuvasti ampunut alas kaupungistumista ihannoivia käsityksiä. Hän kannattaa hajautettua yhteiskuntaa, jossa kehitysedellytyksiä turvataan myös pienillä paikkakunnilla ja syrjäseuduilla.

Pako maalta kaupunkiin on jatkunut vaihtelevan voimakkaana jo 1950-luvulta alkaen. Elinkeinorakenteen muutos ja maatalouden koneellistuminen sekä keskittyminen ovat olleet merkittävimmät taustatekijät.

Isoihin muutoksiin on vaikea vaikuttaa, mutta se ei tarkoita, ettei pitäisi edes yrittää. Luonnonlaeista puhuminen on käsien pystyyn nostamista. Poliittisilla päätöksillä on erityistä merkitystä, kun maassa käydään hallitusneuvotteluja.

Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset liputtavat vahvasti sen puolesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna. Tuleva hallitus ei voi tästä tavoitteesta tinkiä, oli se sitten illuusio tai ei.

Yhdelläkään puolueella ei ole poliittista itsemurhaviettiä niin paljon, että se lähtisi maaseudun tappolinjalle.

Maaseudun ei tarvitse alistua kaupunkien reservaatiksi. Kaupungistumiskehityksen yksipuolinen ihannointi on vastenmielistä. Kun väki pakkautuu etelään, se johtaa vääristymiin kuten järjettömiin asuntojen hintoihin pääkaupungissa.

Mainos