Pääkirjoitukset

Markkinatalous määrittäkööt aukioloajat

Keskiviikkona julkisuuteen päätynyt hallituksen alustava lakiesitys kauppojen ja parturikampaamoiden aukiolorajoitusten täydellisestä kumoamisesta pääsi yllättämään monet. Kaupan liitto suhtautuu esitykseen varauksettomalla kannatuksella, Palvelualojen ammattiliitossa ollaan varauksellisempia.

Vaikka aukioloaikojen säännöksiä on jo selkiytetty takavuosista, kaupan alaa sekä parturi- ja kampaajapalveluja säädellään edelleen vaikeaselkoisilla rajoituksilla ja poikkeuksilla. Tällä hetkellä kaupan aukioloajat ovat riippuvaisia niin kellonajoista, viikonpäivistä, kirkollisista juhlapäivistä, liiketilan koosta kuin liiketoiminnan laadustakin.

On paikallaan kysyä, onko tällainen enää tarpeen. Hallituksen mielestä ei, vaikka täysin ongelmattomaksi esitystä ei saada. Huolta kaupan alan työntekijöissä herättävät ymmärrettävästi ilta- ja yötyöaikojen limittyminen lasten päivähoitoon sekä julkisen liikenteen pullonkauloihin.

Esityksen hyödyt olisivat kuitenkin kiistatta haittoja suuremmat: Yritykset voisivat valita aukioloaikansa asiakkaiden tarpeiden ja liiketoimintaedellytysten perusteella. Ne voisivat myös valita liikehuoneiston koon liiketoiminnallisten kriteerien perusteella, ei liikeaikalakiin kirjatun neliömäärän mukaan.

Lisäksi esitys tarkoittaisi sitä, ettei yritysten tarvitsisi hakea maksullisia poikkeuslupia aukioloaikoihin. Lupien myöntämistä on kritisoitu etenkin siitä, ettei niitä ole myönnetty tasapuolisesti eri puolille Suomea, ja poikkeuslupia on myös myönnetty ja evätty kirjavin perustein.

Lupahakemuksen yhteydessä yritys on joutunut antamaan muun muassa selvityksen arvioidusta kävijämäärästä ko. ajankohtana, yleisötapahtuman luonteesta sekä arvioimaan matkailijoiden määrän. Hallituksen arvion mukaan poikkeusluvan hakeminen ei ole ollut kohtuuttoman raskasta, mutta yritykset ovat kuitenkin joutuneet odottamaan päätöstä luvan myöntämisestä.

Perustavanlaatuista pohdintaa pitää kohdistaa siihenkin, miksi elinkeinonharjoittaja ylipäänsä joutuu maksamaan siitä, että saa pitää liikkeensä auki tiettynä päivänä.

Ruotsissa aukioloajat vapautettiin jo vuonna 1972, ja kaupat ovat viikkoa kohden avoinna yhtä paljon kuin Suomessa nyt. Länsinaapurista on tässäkin asiassa hyvä ottaa mallia.

Päivän lehti

4.4.2020