Pääkirjoitukset

Matala kynnys auttaa nuorta työn haussa

Nuorisotyöttömyys on edelleen vakava ongelma. Aivan liian moni nuori jää vaille työtä tai opiskelupaikkaa. Useampi kuin joka viides parikymppisistä nuorista ei viime vuonna opiskelut tai tehnyt töitä, tietää taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tuoreet luvut.

Samanlaisia lukuja esiteltiin OECD-maista mm. Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa. Ne ovat olleet nuorisotyöttömyydessä pahimpia kriisimaita.

Naiset pärjäävät miehiä paremmin, mutta erot eivät ole suuria. Työttömyys koettelee nuoria kaltoin sukupuolesta riippumatta.

OECD on herätellyt tutkimustuloksillaan jäsenmaitaan toimimaan. Suomessa tiedetään ilman sitäkin, mihin nuorisotyöttömyys voi pahimmillaan johtaa. Nuorisotyöttömyydestä ei ole pitkä matka syrjäytymiseen.

Suomessa on laadukkaat työllisyyspalvelut, mutta nekään eivät aina muutu työ- tai harjoittelupaikoiksi. Palvelupisteestä ohjataan kuitenkin nuoria tietojen äärelle. Työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikoista saa tänä päivänä tietoa, jos sitä vain haluaa vastaanottaa.

Esimerkiksi matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamo tekee hyvää työtä nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi. Se järjestää rekrytointitapahtumia ja neuvoo nuoria muuttuvan työelämän pelisääntöihin.

Ratkaisevaa on, että vailla työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaa oleva nuori saadaan palveluiden käyttäjäksi. Aktiivisuutta ja yhteistyötä tarvitaan kaikilla tasoilla.

Avoimista työpaikoista on huutava pula edelleen. Muuttuvan työelämän vaatimuksetkaan eivät päästä helpolla, sillä pätkätyöt ja ylipäätään epätyypilliset työsuhteet ovat arkipäivää nykypäivän työelämässä.

Työmarkkinoillakin puhaltavat uudet tuulet. Rekrytointi on muuttunut merkittävästi. Yritykset hoitavat osansa ja rekrytointipalveluilla on merkittävä rooli. Työmarkkinoiden pelisäännöt on osattava, jos työn haussa aikoo pärjätä.

Työmarkkinoilla tarvitaan kattavia palveluita ja osaavaa neuvontaa. Se on erittäin tärkeää, kun nuorelle työnhakijalle etsitään työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaa ongelmien ratkaisemiseksi.

Päivän lehti

24.2.2020