Pääkirjoitukset

Metsien kasvun vaalinta on oikea ympäristöteko

Metsien sovelias hakkuumäärä jakaa yhteiskunnallisia keskustelijoita vuohiin ja lampaisiin, jotka eivät tahdo nähdä metsää puilta.
Metsästä on moneksi kuten tulonlähteeksi, hiilinieluksi ja mielenrauhan tyyssijaksi.

Metsien sovelias hakkuumäärä jakaa yhteiskunnallisia keskustelijoita vuohiin ja lampaisiin, jotka eivät tahdo nähdä metsää puilta.

Metsien toimiminen hiilinieluina on tunnustettua, mutta sopua ei heti näy metsänkorjuun käyvästä määrästä eikä hakkuutavasta.

Luonnonvarakeskuksen uusi, entistä selvästi suurempi arvio metsän kasvusta ja metsien hiilensidontakyvystä on nostettu nyt tikunnokkaan. Metsien hakkuumäärä on tänä vuonna nousemassa 75 miljoonaan kuutioon ja jatkossa 80 miljoonaan, mitä on ehditty epäillä kestämättömäksi metsien hiilinielun kannalta.

Luken uuden laskelman mukaan metsiä voidaan hakata jatkossa kestävästi hyvinkin yli 80 miljoonaa kuutiota, koska metsien kasvu on kiihtynyt hyvän metsänhoidon ja ilmaston lämpenemisen vuoksi.

Uuden ja kolme vuotta vanhan laskelman ero metsien kasvusta ja hiilinielusta on kieltämättä yllättävän suuri, vaikka vanha oli tehty tieten tahtoen varovaisesti.

Kasvuluvun muutos vaikuttaa kokonaismäärään tuntuvasti.

Puuston kasvusta 72 prosenttia sijoittuu Etelä-Suomeen. Kanta-Hämeessä on suurin puuston keskitilavuus.

Metsäkeskustelu käy poliittisesti kuumana ja on turhan asenteellista.

Keskustelijat jaetaan kahteen leiriin: puunhakkaajiin, jotka kumartavat taloutta ja metsäteollisuusinvestointeja, ja metsänsuojelijoihin, joiden mielestä Suomi voi vain vähenevillä hakkuilla lunastaa paikkansa ilmastopöydässä.

Totuus löytyy ääripäiden välistä.

Pitää muistaa, että erilaiset metsät sitovat hiiltä eri tavoin. Vanhat, hitaasti kasvavat metsät eivät ole kummoisia hiilinieluja. Eikä kaadettu tukkipuu vapauta sitomaansa hiilidioksidia, jos se käytetään vaikka rakentamiseen.

Hakkuiden sijaan voisi puhua vaikka metsien uudistamisesta ja siirtää huomiota paremminkin metsänhoitoon.

Metsien hiilinielulla on merkitystä, kun ilmaston lämpeneminen halutaan pysäyttää. Lisämetsityskin parantaa yhtälöä.

Hyvä metsänhoito voimistaa myönteisiä ilmastovaikutuksia. Se ei sulje pois metsien monimuotoisuuden säilyttämistä eikä luonnonsuojelua.

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic