Pääkirjoitukset

Mielen sairaus vie useimmin eläkkeelle

Mielenterveyden ongelmat ovat ohittaneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisimpänä syynä ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, kertoo tuore tutkimus.
Etenkin nuorille saattaa syntyä kovat odotukset työelämästä. Pitkän ja kunnianhimoisen opiskelun jälkeen työ ei vastaakaan aiempia odotuksia.
Etenkin nuorille saattaa syntyä kovat odotukset työelämästä. Pitkän ja kunnianhimoisen opiskelun jälkeen työ ei vastaakaan aiempia odotuksia.

Eläketurvakeskuksen tilastoissa näkyy voimakas kasvupiikki vuoden 2016 jälkeen. Tuona aikana mielenterveyssyistä myönnettyjen eläkkeiden määrä on kasvanut viidenneksellä ja nousee jo 33 prosenttiin sairauseläkeläisten kokonaismäärästä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi viime vuonna 20 300 ihmistä, ja heidän määränsä on nyt 134 000.

Sen sijaan kokonaistilastot kertovat myönteisestä kehityksestä. Työkyvyttömyyseläkeläisiä on 40 prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Osan luvuista selittävät tiukentuneet kriteerit ja entistä aktiivisempi ohjaus kuntoutukseen.

Huolestuttavaa on juuri tuo mielenterveysongelmien kasvu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syynä. Eniten työelämä keskeytyy ennen aikojaan masennuksen takia. Masennus on etenkin nuorten ja ikääntyvien naisten vitsaus.

Masennusta ovat monet alan asiantuntijat luonnehtineet kansantaudiksi. Sikäli tilanne yllättää, että eri tutkimusten mukaan työviihtyvyys on Suomessa parantunut ja työskentelyä halutaan jatkaa aikaisempaa pidempään.

Keskivertolukujen taakse kätkeytyy helposti se tosiasia, ettei kaikilla mene kuitenkaan hyvin.

Etenkin nuorille saattaa syntyä kovat odotukset työelämästä. Pitkän ja kunnianhimoisen opiskelun jälkeen työ ei vastaakaan aiempia odotuksia. Sitä ei koeta riittävän merkittäväksi, eikä työyhteisöä innostavaksi ja kannustavaksi.

Arkipuurtaminen saattaa turhauttaa.

Nuoren syrjäytyminen, oppimisvaikeudet, päihteiden käyttö ja elämänhallinnan menettäminen altistavat niin ikään vakavaan masennukseen. Pitkään jatkuessaan nuo ongelmat voivat aiheuttaa pysyvän työkyvyttömyyden.

Vanhempien työntekijöiden kohdalla masennusta aiheuttavat muun muassa uupuminen jatkuvien uudistusten alla ja epävarmuus oman osaamisen riittävyydestä.

Nuoriin kohdistuvat kovat odotukset ja ulkoiset paineet. Suvaitsevassa yhteiskunnassamme vallitsee paljon kirjoittamattomia normistoja: pitää menestyä, olla suosittu ja edustava.

Etenkin nuoriin naisiin kohdistuvat vielä ulkonäköpaineet, joita somejulkisuus ja yksilökeskeisyys sinänsä lisäävät.

Päivän lehti

13.8.2020