Pääkirjoitukset

Moottoriradan kanssa on elettävä

Tuskin mistään on Hämeenlinnassa keskusteltu niin pitkään ja hartaasti kuin Ahveniston moottoriradasta. Ratakeskustelun viimeisimmät vaiheet ovat jo lähes surkuhupaisia.

Perimmiltään kysymys on vakavasta asiasta, erilaisten arvomaailmoiden ristiriidasta, jota ei ilmeisesti ikinä pystytä sovittamaan.

Radalla ei voida tehdä vaadittuja meluntorjuntatöitä, koska Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä on moottoriradan ympäristöluvan tarkistamisesta tehty valitus. Melua ei saisi olla, mutta myös sen torjuminen kunnallisen ympäristölautakunnan edellyttämällä tavalla meluvallein on tehty mahdottomaksi.

Periaatteellinen moottoriurheilun vastustus, hiljaisuuden ja luontoarvojen kunnioitus on erittäin kannatettavaa. Sen varjolla ei kuitenkaan saa haitata lupaehtojen mukaista ja asiallisesti radalla järjestettyä toimintaa.

Lujahermoisuutensa moneen kertaan osoittanut ratayrittäjä puhuu kiusanteosta, tosin erittäin maltilliseen sävyyn. Lähempänä saattaa olla jopa tahallinen liiketoiminnan haittaaminen, jos tavoitteena ei ole asukkaille koituvien mahdollisten haittojen ehkäisy, vaan toiminnan alasajo.

Ratayrittäjä ei kehitä Ahveniston moottorirataa huvikseen tai piinatakseen hiljaisuuden ystäviä. Kysymys on sitoutuneesta toiminnasta ja omistajan, eli Hämeenlinnan kaupungin kanssa jo suhteellisen kauan jatkuneesta pitkäjänteisestä yhteistyöstä.

Radan olemassaolon kestävä perusta lepää siinä tosiasiassa, että Hämeenlinnan kaupungilla ei ole juuri vaihtoehtoa nykytilanteelle. Rata on paikoillaan näköpiirissä olevana aikana.

Moottoriradan sijainti keskellä asutusta ei ole eurooppalaisittain mitenkään tavatonta. Saksan Hockenheim ja Italian Imola saavat toimia paikoillaan, joten ainakaan periaatteellista estettä ei EU-säännösten mukaan ole Ahvenistonkaan radan jatkolle.

Jos vaihtoehtoja haetaan, ne pitää etsiä demokraattisen päätöksenteon pelisääntöjen mukaan. Valta on silloin omistajan edustajien, eli hämeenlinnalaisten valtuutettujen. Kun nykyisiltä valtuutetuilta kysyttiin, mitä radalle pitäisi tehdä, valtaosa kannatti sen säilyttämistä ja kehittämistä.

Moottoriradan haitat lähiseudun asukkaille on painettava niin vähiin kuin mahdollista. Kesäkaudella harrastetusta autourheilusta lähtee väistämättä melua, mutta niin myös lähiseudun liikenteestä ja monesta muustakin lähteestä.

Kokonaisuutena Ahvenisto on yksi Hämeenlinnan arvokkaimmista alueista, jonka luontoarvot ovat huomattavat. Apparasta ei kuitenkaan ole kovin paljon iloa, jos sitä eivät saa käyttää mahdollisimman erilaiset ihmiset ja harrastusryhmät.

Taas tulevana talvena moottorirata saattaa hyvinkin olla koko eteläisen Suomen paras ja lumivarmin hiihtopaikka.

Hiljaisiakin hetkiä on harjuluonnossa riittämiin. Hämmästyttävän usein kuntoilija saa liikkua hipihiljaisessa metsässä ihan yksikseen.

Päivän lehti

31.10.2020

Fingerpori

comic