fbpx
Pääkirjoitukset

Muutos on aina muutos

Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluiden tilaajajohtaja Jukka Lindberg esikuntineen tiedotti Kanta-Voutilan vanhainkodin mahdollisesta siirtymisestä kokonaan päiväkotikäyttöön. Vanhahkoon, mutta ainakin päältä päin oikein ryhdikkääseen rakennukseen on muuttamassa Nummen päiväkoti. Samassa yhteydessä on se uusi ja moderni Voutilakeskus.

Tiedotuslinja on ihan oikea, kun isoon muutokseen liittyvistä asioista kerrotaan mahdollisimman tarkasti asianosaisille – ja annetaan mahdollisuus esittää myös kritiikkiä.

Tilaajajohtaja Lindberg myöntää, että “muutos on aina muutos ja se herättää aina myös huolta”. Näinhän se on, ja tälläkin kertaa on ymmärrettävä myös sellaisia potilaita ja omaisia, jotka ovat kiintyneet Kanta-Voutilaan kaikista sen puutteista huolimatta. Vanhainkotia ei mitata vain moderneilla vaatimustasoilla ja esteettömyysluokituksilla. Olennaista on myös se, että suhteellisen pienet tilat ovat tuttuja eli koetaan turvallisiksi.

Kovin ykskantaan on varottava puhumasta vanhusten pakkosiirroista.

Vanhustenhoidossa siirrytään laitoshoidosta kaiken aikaa kohti palveluasumista. Tästä “isosta linjasta” on seurannut ainakin yksi huomionarvoinen harha. Eiväthän kaikkia huonokuntoisia vanhuksia eli vuodepotilaita voi tietenkään siirtää laitoksista palvelusasuntoihin. Ammattilaisille asia on päivänselvä, mutta torikeskustelussa miinaan astutaan. Ihan eri asiasta on kysymys, kun ihmisten halutaan asuvan mahdollisimman pitkään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Sitähän me kaikki haluamme.

Lasten etuvartio on touhunnut Kanta-Voutilassa jo vuoden verran. Eskariryhmästä vanhainkodin yhteydessä on saatu hyviä kokemuksia. Ei tarvita edes mitään sen kummempaa kuin hyvää mieltä tuovaa kanssakäymistä. Elämäähän vanhatkin kaipaavat ympärilleen sekä tietenkin rauhaa ja ennen kaikkea asiallista ja hyvää hoitoa.

Menot