fbpx
Pääkirjoitukset

Muutos tarvitsee ammattitaitoisia johtajia

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tulee voimaan vasta 2019, Hämeenlinna ja useat muut kunnat muokkaavat jo hallintoaan osin sote-malliin.

Vuonna 2019 puolet kuntien tehtävistä ja rahoista poistuu soten mukana, mutta ei vielä.

Hämeenlinna on koonnut nyt palveluitaan aikaisempaa harvempien lautakuntien alle. Lakisääteiset lautakunnat pois lukien niitä on enää kolme – sivistys ja hyvinvointi, kaupunkirakenne sekä sosiaali- ja terveys.

Lautakuntien alaiset toiminnot järjestellään myös uudestaan. Samaan aikaan luovutaan mielipiteitä jakaneesta tilaaja- tuottajamallista.

Viranhaltijajohto menee uusiksi 1. kesäkuuta alkaen, jolloin myös uusi valtuustokausi alkaa.

Koska hallinto on myllätty, myös terävimmän johdon tehtävät ja tehtävänimikkeet ovat muuttuneet.

Johtoportaan työntekijät ovat hakeneet niitä sisäisellä haulla. Pakka on mennyt osittain uusiksi.

Johtajanimitykset herättävät aina suukopua, niin nytkin. Joidenkin mielestä pomoja on aivan liikaa. Kyse lienee perinteisestä herravihasta.

Mikään uudistus ei etene sujuvasti ilman johtajaa, joka sen vetää. Kun muutokset takkuavat tai menevät kokonaan pieleen, syy löytyy usein taitamattomasta johtajasta tai johtamisen puutteesta.

Virkanimikkeissä saattaa olla viilaamisen varaa, ei niinkään pomovirkojen määrässä.

Tällä hetkellä he hoitavat sekä vanhoja että uusia tehtäviään, joten luppoaikaa tuskin on.

Uutta remonttia saa kuitenkin ryhtyä suunnittelemaan heti nykyisen valmistuttua. Vielä hallinto ei ole täysin soten jälkeisessä asennossa.

Vaikka sote-päälliköitä siirtynee maakunnan puolelle, virtaviivaistamista tarvitaan.

Ei hallinto tähän lopu – pari päivää sitten alkoivat neuvottelut maakunnan väliaikaishallinnon kokoonpanosta. Sen pitäisi aloittaa jo 1. heinäkuuta.

Hämeen liitto johtaa neuvotteluja, joissa se, kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslaitos, ely-keskus sekä te-toimisto sopivat väliaikaishallinnosta.

Jäsenet valitaan näiden organisaatioiden viranhaltijoista ja heidät nimittää maakuntahallitus. Siellä on lisää johtopaikkoja, joskin hyvin työntäyteisiä.

Menot