Pääkirjoitukset

Myötäinen puhuri vauhdittaa tuulivoimaa

Tuulivoiman osuus energian kokonaiskulutuksesta on edelleen verraten pieni mutta kasvussa. – Kiitos teknologisen kehityksen sekä hintapolitiikan.
Tuulivoimalla on sijansa myös kantahämäläisessä maisemassa. Kuvassa Tyrinselän voimaloita Jokioisilla. Kuva: Tapio Tuomela
Tuulivoimalla on sijansa myös kantahämäläisessä maisemassa. Kuvassa Tyrinselän voimaloita Jokioisilla. Kuva: Tapio Tuomela

Tuulivoiman tuotanto lisääntyi tammi-kesäkuussa lähes viidenneksen verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Suomessa oli viime vuoden lopussa yhteensä 698 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 2 041 megawattia. Tuulivoima kattoi Suomen sähkönkulutuksesta viime vuonna 6,7 prosenttia.

Tuulivoimalle on sijaa Suomessa käynnissä olevien hankkeiden perusteella. Tosin kaikki eivät tule toteutumaan.

Periaatteessa rakentamista vaille valmiita hankkeita Kanta-Hämeessä ovat Humppilan–Urjalan tuulivoimapuiston 17 turbiinia ja Tyrinselän neljän tuulivoimalan lisäys Ypäjän ja Humppilan kulmille.

Suomi on sitoutunut ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi siihen, että vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energiantuotannon osuus loppukulutuksesta yltää noin 50 prosenttiin.

Valtio on halunnut uusiutuvan energian tuellaan osaltaan varmistaa Suomelle asetettujen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisen.

Tuulivoimahankkeita ovat pönkittäneet laitosten tekninen kehitys sekä sähkön ja päästöoikeuksien hintojen kasvu. Tuulivoimasta on tullut näin hyvinkin kilpailukykyinen sähköntuotantomuoto.

Tuulivoimayhtiöt rakentavat tulevina vuosina tuulivoimaa jonkin verran markkinaehtoisesti eli ilman valtion tukea. Vanhojen laitosten tukia maksetaan tosin vuoteen 2030 asti, mikä arvostelijoiden mukaan vääristää kilpailua.

Kalliin syöttötariffijärjestelmän sijaan uudessa uusiutuvan energian tukijärjestelmässä eri tuotantomuodot kilpailevat keskenään ja halvin voittaa.

Uusi tukijärjestelmä kustantaa Energiaviraston mukaan vain murto-osan vanhaan verrattuna.

Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet viime vuosina suuresti, kun voimaloiden koot ovat kasvaneet.

Voimaloiden suurentuminen herättää myös vahvaa kritiikkiä. Isot myllyt eivät arvostelijoiden mukaani sovi asutuksen lähelle.

Kuntia tuulivoimalat kiinnostavat kiinteistöverotuottojen vuoksi.

Yhtä kaikki tuulivoimalla on väistämättä kasvava rooli uusiutuvan energian tuotannossa Suomessa.

Päivän lehti

24.11.2020

Fingerpori

comic