Pääkirjoitukset

Nikkelipäästö selvitettävä alusta loppuun

Venäläisomisteinen Norilsk Nickel myönsi maanantaina, että Kokemäenjoessa, Harjavallan nikkelirikastamon alajuoksulla havaittu mittava simpukoiden kuolema johtuu tehtaalla sattuneesta vahingosta. Mitäpä muuta tehtaan johto olisi voinut tehdä, sillä simpukkakuolemien ja nikkelipäästön yhteyttä on vaikeata, ellei mahdotonta kiistää. Runsas viikko sitten rikastamosta karkasi 66 tonnia nikkeliä ja runsaasti muita metalleja.

Nikkelillä on Suomessa poikkeuksellisen huono ympäristömaine, koska jalostusketjun molemmissa päissä on ongelmia. Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivos on toistuvasti julkisuudessa paitsi päästöistään, myös talousvaikeuksistaan. Yhtiön velkasaneerauksesta käydään parhaillaan neuvotteluita ja sillä on ilmiselviä vaikeuksia suoriutua kaikista velvoitteistaan.

Nikkelintuotannon arveluttavaa ympäristömainetta rasittaa entisestään Harjavallan tehtaan vuoto. Sen havaitseminen ja onnettomuudesta tiedottaminen kesti yllättävän pitkään, sillä maallikkokin ymmärtää, etteivät kymmenettuhannet metallitonnit valu tehtaan prosessista jokeen aivan silmänräpäyksessä. Selitys verkkaisuudelle saattaa olla kesälomissa, viikonvaihteessa. Tehtaan työntekijät ovat tilapäisiä lomittajia ja myös viranomaistoimintaa rajoittavat lomat ja viikonlopun vapaapäivät.

Tehdas myönsi maanantaina simpukkatuhot, mutta Kokemäenjoen veden laadusta ei vielä eilen ollut virallista tietoa. Kohta vuodon jälkeen sitä ei suositeltu käytettäväksi saunoissa löylyvetenä. Entä veden käyttö viljelysten ja puutarhojen kasteluun tai karjan juottamiseen? Jos simpukoita on kuollut tuhansin, voiko joen kalaa ja rapuja käyttää ravintona?

Tutkimuksissa on tähän mennessä käynyt ilmi, että jokiveden nikkelipitoisuus ylittää talousvedelle annetun suosituksen yli 20-kertaisesti. Oikea tieto vähentäisi jokivarren asukkaiden epätietoisuutta ja lopettaisi aiheettomat epäilyt ja turhat kysymykset.

Satakunnan ely-keskus tekee Harjavallan onnettomuudesta tutkimuspyynnön poliisille. Niin pitääkin, mutta onnettomuuden rikosoikeudellisen vastuun ohella on selvitettävä tapahtumien kulku niin tarkkaan kuin se on yleensä mahdollista.

Näin siksi, että vastaava onnettomuus voidaan vastaisuudessa estää ja vahingosta viisastua. On melko lailla toisarvoista, saako rikastamon johto ja muutama työvuorossa ollut esimies muutaman tuhannen euron sakon sen rinnalla, että vahingon syyt tutkitaan tarkoin ja huolehditaan siitä, ettei vastaava onnettomuus enää toistuisi.

Kaivosteollisuus ja siihen olennaisena osana liittyvää malmien rikastaminen ovat ympäristöriskeiltään monia muita tuotannonaloja tuntuvasti suurempia. Prosesseissa liikutellaan poikkeuksellisen suuria massoja ja käytetään runsaasti energiaa ja myös myrkyllisiä aineita.

Toimintaa säädellään ja ohjataan laein, asetuksin ja viranomaismääräyksin. Ne on luonnollisesti tarkoitettu tinkimättä noudatettaviksi, mutta vahinkoja sattuu silti. Niistä pitäisi aina ottaa oppia ja siksi onnettomuus on läpivalaistava.

 

 

 

Päivän lehti

28.9.2020

Fingerpori

comic