Pääkirjoitukset

Normienpurku sujunut pääasiassa mallikkaasti

Niin sanottu säädösten sujuvoittaminen eli norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Projektin alkuperäisenä tavoitteena oli helpottaa kansalaisten arkipäivää ja yritysten toimintaa sääntelyä keventämällä ja uudistamalla.

Tähän mennessä, hallituksen vajaan kahden toimintavuoden aikana, kauppojen ja kampaamoiden aukiolon vapauttaminen on ollut näkyvin ja myös taloudellisesti vaikuttavin uudistus.

Myös koulutusviennin mahdollistaminen lukukausimaksuilla luetaan normien purkamiseksi.

Pienempiä ja samalla vähemmän merkityksellisiä uudistuksia on nähty enemmän.

Esimerkiksi pysäköintikiekon ulkonäölle ei enää aseteta tarkkoja sääntöjä, juustojen säilytyslämpötiloihin on tullut liikkumavaraa, nimenmuutosten käsittely on keventynyt.

Näilläkin on tietysti omat vaikutuksensa kansalaisten arkeen. Aikaisempi sääntöhurmio vaikkapa pysäköintikiekkojen ulkonäöstä oli kieltämättä koominen byrokratian kukkanen.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mukaan norminpurkutyö on tällä hetkellä oivassa vauhdissa. Hyvä niin, sillä aikaa ei ole hukattavaksi.

Tarvittavat lainsäädäntömuutokset on tarkoitus toteuttaa pääasiassa vuosien 2017 ja 2018 aikana; onneksi kuluvanakin vuonna on saatu aikaan.

Yksi eniten julkista keskustelua herättäneistä hankkeista on alkoholilainsäädännön yksityiskohtaisen normituksen purkaminen. Siis vaikkapa se, että Suomessa aikuiset istuvat narukarsinassa olutta siemailemassa.

Edellinen ei ole ehkä maailman ongelmista suurin, mutta typeryydet kannattaa joka tapauksessa karsia lainsäädännöstä.

Fiskaalisista tai muista syistä hallitus on halunnut paitsi hajottaa myös rakentaa uusia byrokratiahimmeleitä. Ainakin veneiden verotuksen valmistelu vaikuttaa puuhastelulta.

Omassa asiassaan puhuva Suomen Purjehdus ja Veneily ry on alustavasti arvioinut, ettei uusi mahdollinen vero tule täyttämään hyvän veropolitiikan periaatteita, verotuksen neutraalisuutta eikä taloudellisia tavoitteita.

Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) mukaan tavoitteena on panna verolle herrojen huvikuunarit, mutta venevero koskee pääasiassa aivan muita kuin herroja. Vaikutukset kokonaisverokertymään saattavat lisäksi olla useita miljoonia negatiiviset.

Päivän lehti

22.9.2020

Fingerpori

comic